h

SP en PvdA presenteren gezamenlijk plan tegen armoede bij Begrotingsraad

10 november 2021

SP en PvdA presenteren gezamenlijk plan tegen armoede bij Begrotingsraad

Bij de behandeling van de begroting 2022 presenteren SP en PvdA gezamenlijk een aanvalsplan om armoede te bestrijden. Omdat steeds meer mensen de eindjes niet aan elkaar weet te knopen, vinden beide partijen dat de gemeente echt wat moet doen. 

Daarom gaan de twee oppositiepartijen voorstellen indienen voor onder meer een fonds van 100.000 euro om energiearmoede tegen te gaan, het verruimen van de zogenoemde kwijtscheldingsregeling voor inwoners die de stijgende lokale belastingen niet kunnen betalen en investeringen in de meedoenregeling die mensen in staat stelt zo veel mogelijk mee te doen in de samenleving. Ook willen de partijen dat meer mensen toegang krijgen tot armoederegelingen zodat ook zogenoemde werkende armen de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben en willen ze voorkomen dat mensen die een tas boodschappen of een kledingpakket van familie krijgen terwijl ze in de bijstand zitten gekort worden op hun uitkering. De plannen zijn te realiseren binnen de huidige Begroting. 

'Wij vinden het heel belangrijk dat de gemeente juist nu de helpende hand toesteekt', zegt SP-fractievoorzitter Carla Claassen. 'We zien, bijvoorbeeld via onze hulpdienst, dat het voor mensen steeds ingewikkelder wordt alles draaiende te houden. Een laag inkomen, soms schulden en oplopende kosten voor bijvoorbeeld energie en hogere gemeentelijke belastingen; het is een combinatie die op een gegeven moment niet meer vol te houden is. En we weten dat we in de gemeente niet alle problemen kunnen oplossen, daarvoor is ook ander landelijk beleid nodig, maar wat we kunnen doen moeten we ook niet laten. Daarom deze voorstellen, die mensen concreet helpen.'

'Daarbij moeten we ons realiseren dat armoede vaak een basis is voor ook andere problemen', vult PvdA'er Maarten van den Bos aan. 'Mensen in armoede hebben vaak gezondheidsklachten en stress die veroorzaakt worden door een gebrek aan geld. Als we dan zien dat de energierekening aan het oplopen is en dat huurders volgend jaar bijna tien procent meer aan gemeentelijke lasten moeten betalen, dan hebben we een verantwoordelijkheid om mensen te helpen. Zodat iedereen met opgeheven hoofd mee kan doen in onze samenleving en zodat we ook andere problemen voor zijn.'

De vijf moties van de SP en PvdA worden ingediend bij de behandeling van de begroting aanstaande donderdag. 'We hopen op brede steun', zegt Claassen, 'want we mogen als gemeente niet weglopen voor onze verantwoordelijkheid mooie ambities als "iedereen doet mee" ook echt voor alle Lingewaarders werkelijkheid te laten zijn'. 

U bent hier