h

SP DIENT VOORSTELLEN IN VOOR BETAALBARE ENERGIE VOOR IEDEREEN

18 oktober 2021

SP DIENT VOORSTELLEN IN VOOR BETAALBARE ENERGIE VOOR IEDEREEN

Het economisch herstel van de coronacrisis zorgt voor een ongekende stijging van de gasprijzen en een gigantische verhoging van de energierekening. De gemiddelde energierekening stijgt volgend jaar met maar liefst 900 euro. Als er niks verandert dan moeten veel mensen zich opmaken voor een koude winter. Ruim een half miljoen Nederlanders leven namelijk al in armoede, waardoor zij hun energierekening niet meer kunnen betalen. Als het kouder wordt moeten zij kiezen voor koken of stoken. Dit mag niet gebeuren en daarom doet de SP voorstellen in de Tweede Kamer voor een betaalbare energierekening voor iedereen:

1.Verlaag de belasting op energie. Energie is een basisrecht, dus de energie die je minimaal nodig hebt om te leven moet niet belast worden. Onder Kabinet Rutte is de belasting op gas de afgelopen 7 jaar verdubbeld. Dat doen we om mensen te prikkelen hun woning te verduurzamen aldus Kabinet Rutte. Dat werkt echter alleen voor huishoudens die ook daadwerkelijk het geld hebben om hun woning te verduurzamen. De helft van de huishoudens heeft daar het geld niet voor.

2.Veel woningen zijn slecht geïsoleerd. Daarom moet de regering meer geld vrijmaken voor de energietransitie en beginnen met de slechtst geïsoleerde woningen. De Rutte-subsidies voor verduurzaming van woningen komen nu vooral terecht bij de hoge inkomens die zelf voldoende geld hebben om hun huis te verduurzamen terwijl het meestal de lage- en middeninkomens zijn die in de slechtst geïsoleerde woningen wonen en het geld niet hebben om hun huis te verduurzamen. Dat moet anders. De subsidies voor verduurzaming van woningen moeten eerst inzet worden om de woningen met het slechtste energielabel te isoleren. Schaf de verhuurdersheffing af zodat het voor woningcorporaties makkelijker wordt de huurwoningen te verduurzamen en de huren te bevriezen of verlagen op z’n minst totdat de woningen voldoende geïsoleerd zijn. En geef de woningeigenaren die het zich niet kunnen veroorloven, een isolatietegoed voor verduurzaming van hun woning. Ook dat verlaagt de energierekening, en daarbij ook goed voor banen in de bouw.

3.Ontkoppel de gasprijs en het warmtenet. Dat de gasprijs direct wordt doorberekend in de energierekening is steeds minder vanzelfsprekend nu gas een steeds kleinere rol gaat spelen in onze energievoorziening. Daarom moeten we het warmtenet loskoppelen van de gasprijs die sterk wordt beïnvloed door internationale omstandigheden.

4.Zonenergie voor iedereen. Uit onderzoek van de SP blijkt dat ruim 92% van de energie die huishoudens nu verbruiken opgewekt kan worden als we op alle geschikte daken zonnepanelen leggen. Als deze panelen onderdeel worden van nieuwe gemeentelijke energievoorzieningen krijgen huishoudens zeggenschap over de energievoorziening en daalt de energierekening.

5.Haal de markt uit de energievoorziening. Zoiets cruciaals als onze energievoorziening moeten we niet aan de markt overlaten. Door zeggenschap terug te pakken kunnen we ervoor zorgen dat niet de winsten van energiebedrijven, maar de belangen van iedereen weer voorop staan: betaalbare energie voor iedereen en een eerlijke transitie naar een groene energievoorziening die de aarde niet uitput.

U bent hier