h

Succes SP: Vrijstelling van kleine giften voor mensen in de bijstand nu ook in Lingewaard

15 november 2021

Succes SP: Vrijstelling van kleine giften voor mensen in de bijstand nu ook in Lingewaard

In Lingewaard mogen bijstandsgerechtigden jaarlijks tot 1200 euro aan giften van familie of vrienden ontvangen, zonder dat ze daarvoor gekort worden op hun uitkering. Dat heeft de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van 11 november via een motie van de SP en de PvdA bepaald. 

Het college behoort hiertoe de regels aan te passen en schept daarmee meer duidelijkheid voor zowel de uitvoerende medewerkers op het gemeentehuis als de bijstandsgerechtigden. Tot op heden moesten de mensen in de bijstand verkregen gratis boodschappen direct melden bij de gemeente. De geldelijke waarde kon dan afgetrokken worden van de uitkering. Zouden deze mensen het niet melden voor verrekening en de gemeente er achter komen, dan liepen ze kans op het verliezen en terugbetalen van de uitkering.

SP fractievoorzitter Carla Claassen: ‘Regels kunnen soms onevenredig hard uitpakken, en dat willen we niet, ook hier moet de menselijke maat centraal staan. Deze vrijstelling zorgt voor duidelijkheid en minder stress bij mensen die het vaak toch al heel zwaar hebben.’

Volgens het Nibud ligt de bijstand te laag om van rond te komen. Dan is het wel zo fijn als bijvoorbeeld de tas met boodschappen van een familielid niet verrekend wordt met de uitkering vult Maarten van den Bos, de voorman van de PvdA, aan. ‘Wij bedanken alle partijen die het voorstel ondersteunden. En complimenteren Lingewaard.NU omdat zij tegen de wil van het college, CDA, Lokaal Belang en de VVD, toch voor ons voorstel stemden.’

Eerder ontstond er grote landelijke ophef rond een inwoonster van de gemeente Wijdemeren (Noord-Holland), omdat ze 7000 euro terug moest betalen vanwege een tas boodschappen die ze kreeg van haar moeder, zonder dat ze ervan bewust was dat ze dit direct moest melden voor verrekening met haar uitkering.

SP-kamerlid Jasper van Dijk stelde daarop voor gemeenten meer vrijheid te geven om die giften vast te stellen op een maximumbedrag van 1200 euro per jaar. De motie van Van Dijk werd eerder dit jaar door de Tweede Kamer aangenomen en vervolgens doorgevoerd in een groot aantal gemeenten, waaronder nu ook in Lingewaard.

U bent hier