h

Raad maant college tot versnelde inzet voor gezonde lucht in schoolklassen

24 december 2021

Raad maant college tot versnelde inzet voor gezonde lucht in schoolklassen

Tijdens de raadsvergadering van 20 december nam de gemeenteraad van Lingewaard een motie aan om tempo te maken met de te nemen maatregelen voor gezonde lucht in de schoolklassen van de oudere schoolgebouwen. Alleen de VVD en Lokaal Belang Lingewaard stemden tegen het voorstel.

Lingewaard bouwt de komende jaren vier nieuwe basisscholen en een nieuw OBC in Bemmel. Deze scholen gaan sowieso aan de strengere frisse luchtnormen voldoen. Ook de scholen die recent zijn verbouwd of opgeleverd, voldoen al aan de norm. Het probleem ligt bij drie oudere schoolgebouwen, die de komende tien jaar nog niet verbouwd worden of vervangen worden door nieuwbouw.

De gemeente is samen met de drie schoolbesturen al enige tijd bezig met het in kaart brengen van de luchtkwaliteit en het aanvragen van subsidies voor oplossingen. Daarin schuilt volgens bijna alle fracties ook het probleem. Het duurt allemaal te lang, zeker nu sinds een kleine twee jaar corona rondwaart. Op deze scholen moeten de ramen open en de jassen aan als de meetapparatuur aangeeft dat de lucht ongezond bedompt is.

Wethouder Witjes (VVD) ontraadde het voorstel voor de versnelling omdat dit een extra investering in het onderwijs vraagt. Ook de fracties van de VVD en Lokaal Belang Lingewaard zien deze investering niet zitten. Samen met andere partijen zorgde de SP ervoor dat voorstel voor een gezond klimaat in schoolklassen toch een meerderheid behaalde. 

SP raadslid Maria Janssen: ‘De door de raad gewenste versnelling vraagt natuurlijk om een extra investering in het onderwijs. De scholen voorzien van ventilatiezuilen vraagt om een investering van enkele tonnen. Dit mag echter geen reden zijn om de kinderen in een ongezonde omgeving te laten zitten. Zeker nu we met corona te maken hebben moet de ventilatie op orde zijn. En als het meezit zal dit bedrag lager uitvallen door subsidiegelden vanuit het Rijk. Door als gemeente bij te springen voor een gezond klimaat in de klassen van de oudere scholen waar de ventilatie niet goed op orde is volgt Lingewaard het goede voorbeeld van de gemeente Overbetuwe.’
 

U bent hier