h

SAMEN STAAN WE OP TEGEN DE WOONCRISIS

25 oktober 2021

SAMEN STAAN WE OP TEGEN DE WOONCRISIS

Foto: SP / sp.nl

Op 17 oktober stonden we bij het woonprotest in Rotterdam samen op tegen de wooncrisis, en voor betaalbaar wonen. Samen stonden we op tegen partijen die van onze huisvesting een ‘woningmarkt’ hebben gemaakt. Want een huis is geen verdienmodel. Wij willen dat de macht van beleggers wordt gebroken, dat de huren worden gemaximeerd, de verhuurderheffing afgeschaft en dat er betaalbare woningen worden gebouwd.

Foto: SP / sp.nl

Als we samen sterk staan dan zien we dat ze niet meer om ons heen kunnen. We zagen het op 1 juli dit jaar, toen er iets gebeurde wat sinds 1959 niet meer is gebeurd: de huren van sociale huurwoningen en studentenkamers worden bevroren. Het bevriezen van de huren op 1 juli kwam niet zonder slag of stoot tot stand. Ruim een jaar voerde de SP samen met huurders actie. Onder de leus ‘0 is genoeg’ organiseerde de SP een online demonstratie in Den Haag waar duizenden huurders uit het hele land aan deelnamen. Drie keer werd een SP voorstel om de huren te bevriezen in de Eerste Kamer aangenomen. Minister Ollongren weigerde dit uit te voeren, wat leidde tot een historische motie van afkeuring. Uiteindelijk stemde de Tweede Kamer ook voor het voorstel om de huren te bevriezen en was de huurbevriezing op 1 juli een feit.

De politiek in Den Haag, de gemeenten en de verhuurders moeten huurders en woningzoekenden weer serieus gaan nemen. Daarom verzamelen we zoveel mogelijk bewijs dat het anders moet. Wat doet de wooncrisis met jou? Laat het ons weten.

NAAR HET ZWARTBOEK

De SP komt al heel lang samen met mensen in actie voor betere woonomstandigheden. Zo ook met de bewoners van de Tweebosbuurt in Rotterdam. Daar wonen Mustapha, Mirjam en Edwin. Hun huizen worden gesloopt en daarvoor in de plaats komen dure woningen. Woningen die voor veel mensen niet te betalen zijn en zo worden mensen met lage inkomens de stad uitgejaagd. Eerder ging Lilian Marijnissen met hen in gesprek.

Foto: SP / sp.nl

U bent hier