h
22 augustus 2021

Twaalf huurwoningen op locatie Gendtse bibliotheek

Op de Gendtse bibliotheeklocatie worden twaalf sociale huurappartementen gebouwd. De bibliotheekfuncties worden ondergebracht in het sociaal-cultureel centrum De Leemhof dat verbouwd en uitgebreid wordt. In totaal maken straks zo’n twintig clubs en organisaties gebruik van de nieuwe Leemhof. Enkele nieuwe gebruikers van nieuwe Leemhof komen over vanuit het voormalige gemeentehuis van Gendt dat aan de Nijmeegsestraat gevestigd is. Ook dat pand komt in bezit van Woonstichting Gendt die deze inpandig gaat verbouwen tot huurappartementen. Dit alles leidt naast de bijbouw van sociale huurwoningen tot een betere bundeling van maatschappelijke functies.

Lees verder
28 juli 2021

Buurtbewoners tevreden, herstructurering Bemmelse Klappenburg kan van start gaan

De herstructurering van de Bemmelse woonbuurt Klappenburg kan van start gaan. De buurtbewoners zijn tevreden met het totaalplan en ook de gemeente gaat akkoord met de herstructurering van de Klappenburgstraat, de Gerard Rijssenbeekstraat en de Meidoornstraat.

Lees verder
22 juli 2021

Bouw wooncomplex Mariaplein Haalderen enkele maanden vertraagd

De bouw van een nieuw appartementencomplex aan het Mariaplein in Haalderen loopt enkele maanden vertraging op. Volgens woningcorporatie WaardWonen een gevolg van 'spanning op de bouwmarkt en oplopende materiaalprijzen'. 

Lees verder
13 juli 2021

Informatiebijeenkomst woningbouwplan Blauwe Hoek/Groenestraat Doornenburg

Foto: SP

Binnen Lingewaard is een grote vraag naar woningen. Er moet serieus bijgebouwd worden. Zo ook in Doornenburg. Gewerkt wordt aan een plan met 54 woningen bij de Blauwe Hoek/Groenestraat. Het plan bevat o.a. zorgappartementen, woningen voor senioren en starters, gezinswoningen en vrije-sectorkavels.

Lees verder
11 juli 2021

Gezamenlijke inzet SP, D66 en PvdA leidt tot betaalbare aanpak Karstraatbochtentraject

Foto: Brian Claassen

Door inzet van met name D66, SP en de PvdA worden met enkele relatief eenvoudige maatregelen de twee haakse Karstraatbochten tussen Huissen en Bemmel veiliger gemaakt. Het groot-onderhoud, inclusief nieuw en stiller asfalt, dat al jaren is uitgesteld wordt direct meegenomen. Omdat er al een provinciale bijdrage klaar ligt voor dit traject hoeft er niet naar extra geld gezocht te worden.

Lees verder
9 juli 2021

SP: 'Laat de inwoners niet betalen voor het 'opknappen' van bedrijfspanden'

Bedrijven die hun bedrijfspand een wat representatievere uitstraling willen geven kunnen voor dat doel ook dit jaar weer tot 10.000 euro ophalen bij de gemeente. Daartoe heeft de gemeenteraad besloten. Het SP voorstel, bedoeld om het cadeau aan bedrijven te schrappen uit de financiële plannen voor 2022, werd verworpen door de VVD, Lokaal Belang, LingewaardNU, CDA, B06, LFS en de PvdA.

Lees verder
8 juli 2021

Coalitie gunt mensen in de bijstand geen vrijstelling van kleine giften

Soms worden mensen in de bijstand wel eens een tas met boodschappen van een familielid, vriend of kennis aangeboden. Deze gift moet dan, volgens de regels, gemeld worden bij de gemeente die de geldelijke waarde aftrekt van de uitkering. De betreffende bijstandsgerechtigde schiet er dan feitelijk gezien niks mee op. Als de regel niet gevolgd wordt en de gemeente komt daarachter dan riskeert de bestandsgerechtigde een terugvordering van de bijstandsuitkering en een forse boete. Deze regel is door tal van gemeenten, waaronder Arnhem en Nijmegen, al geschrapt omdat het hulp aan de minstbedeelden blokkeert en kan leiden tot nog meer financiële problemen van bijstandsgerechtigden en tot extra kosten voor de gemeente.

Lees verder
21 juni 2021

SP: 'EIGEN RISICO MOET NIET OMHOOG MAAR NAAR NUL'

Elk jaar stijgt het eigen risico mee met de zorgkosten. In 2017 besloot het kabinet, onder hoge druk van vooral de SP, om het eigen risico in de zorg te bevriezen op 385 euro. Daardoor is het eigen risico de afgelopen jaren niet gestegen. Vanaf 1 januari dreigt een nieuwe stijging van het eigen risico als de politiek niet ingrijpt. Mensen die (chronisch) ziek zijn gaan dan bijna 400 euro betalen. Het mag niet gebeuren dat omdat de formatie zo lang duurt het eigen risico stijgt omdat er niets geregeld wordt. De SP komt daarom vandaag met twee voorstellen. Een voorstel om deze nieuwe stijging te stoppen én een initiatiefwet om het eigen risico uit de zorg te halen.

Lees verder
18 juni 2021

Groene woonwijk Zandsestraat aanwinst voor Bemmel

Foto: SP

Afgelopen donderdag stemde de Lingewaardse gemeenteraad in met het woningbouwplan Zandsestraat Bemmel. Het betreft een plan voor realisatie van een nieuwe groene wijk met 85 woningen waarbij gebouwd wordt in alle huur- en koopsegmenten. 

Lees verder
27 december 2020

Schot in woningbouwplan Doornenburg

Foto: SP

Lingewaard kent een grote vraag naar huur en koopwoningen in alle segmenten voor jong en oud. Bijbouwen in iedere kern is hard nodig om aan de behoefte te voldoen. Zo ook in Doornenburg.

Lees verder

Pagina's