h

SP voorstel ‘verlaging financiële drempel sport en cultuur minima’ getorpedeerd door draaiende PvdA

17 juli 2022

SP voorstel ‘verlaging financiële drempel sport en cultuur minima’ getorpedeerd door draaiende PvdA

Sport en cultuur is ook belangrijk voor de mensen met een laag inkomen. Het lidmaatschap van sport- en cultuurverenigingen kost echter teveel voor deze mensen. Daardoor worden de mensen met lage inkomens uitgesloten van sport en cultuur. Een kwalijke zaak, slecht voor de mensen en de samenleving dus werd in 2014 op aandringen van de SP de Meedoen-regeling ingevoerd. Deze regeling is bedoeld om de financiële drempel voor sport en cultuur te verlagen.

Aangezien het persoonlijk budget van 100 euro per jaar al acht jaar niet is geïndexeerd en veel te laag is, diende de SP een voorstel in om dit budget te verhogen. Na een lang debat werd het voorstel verworpen met 14 stemmen voor, 15 stemmen tegen. Het was de PvdA die van voorstander draaide naar tegenstander zonder opgave van goede reden. Anders dan de PvdA stemde coalitiepartij het CDA wel voor het sociale voorstel van de SP.

SP-fractievoorzitter Carla Claassen: ‘Dat is mooi maar het mocht helaas niet baten: door de bizarre draai van de PvdA-fractie werd het voorstel nipt verworpen. Aan de kosten van 80.000 euro kan het niet liggen. Deze kosten zijn immers gemakkelijk te verwerken in de Begroting van ruim 113 miljoen euro. Eerder zagen we ook al hoe de PvdA draaide op het gebied van het woningbeleid. Vóór de verkiezingen trok ze samen met de SP op voor bouwen voor iedere beurs, na de verkiezingen stemde ze kritiekloos in met woningbouwplannen met louter woningen voor de welgestelden. Tel daarbij op dat de PvdA wil dat er opnieuw flink gesneden wordt in het Sociaal Domein en je kunt niet anders dan constateren dat deze club de kiezer flink aan het bedriegen is. Het is overduidelijk dat de PvdA haar sociale standpunten bij het oud vuil heeft gezet in ruil voor een plekje op het pluche. Leuk voor de nieuwe PvdA-wethouder die een zeer riant salaris ontvangt, uiterst vervelend voor inwoners met een laag inkomen en de zorgbehoevenden. Anders dan de PvdA is de SP wel betrouwbaar en blijven wij ons stevig inzetten voor een socialer Lingewaard waar iedereen er toe doet en mee kan doen. Bij de Begroting zullen we dus opnieuw voorstellen indienen om dat te bewerkstelligen.’

SP voorstel ‘verlaging financiële drempel sport en cultuur voor minima’.

Voor:

SP, GL, D66, CDA, lNU = 14 zetels

Tegen:

PvdA, VVD, LBL, B06    = 15 zetels

Verworpen

U bent hier