h

Raad steekt tonnen te veel in vervanging bijveld hockeyclub Bemmel

4 juni 2022

Raad steekt tonnen te veel in vervanging bijveld hockeyclub Bemmel

Tijdens de raadsvergadering van 24 mei werd de gemeenteraad gevraagd een fors investeringsbudget beschikbaar te stellen voor de vervanging van het tweede kunstgrashockeyveld van hockeyclub Bemmel.  

Het college stelde daarbij voor om het huidig type veld, dat 22 jaar goed gefunctioneerd heeft, te vervangen dmv een zogeheten ‘waterveld’, een type kunstgrashockeyveld dat maar liefst 40% meer kost dan vervanging door het huidig type veld.

Voor gebruik van een waterveld als speelveld is het van belang dat er een laag water wordt aangebracht. Dit gebeurt door middel van sprinklers of waterkanonnen. Het voordeel van een waterveld is dat er sneller op gespeeld kan worden.

De nadelen zijn dat de aanleg van een waterveld maar liefst 40% meer kost dan vervanging met het huidig type veld, dat dit type veld tenminste 4 tot 10 jaar eerder opnieuw vervangen moet worden, voor gebruik zeer veel water vraagt, snel last heeft van algengroei die chemisch bestreden dient te worden, en kwetsbaar is bij bevriezing. Watervelden zie je dan ook voornamelijk terug bij grote hockeyclubs die voornamelijk te vinden zijn in de profwereld.

Alles overwegend was de keuze voor de SP gemakkelijk. Aangezien het geld niet over de Lingewaardse plinten klotst, het hier de vervanging van een bijveld betreft, de gemeente veel meer sportvelden moet onderhouden of vervangen en grote waterverspilling voorkomen moet worden, koos de SP niet voor de optie vervangen door een peperduur waterveld maar voor vervanging door een nieuw veld van het type waar al 22 jaar tot tevredenheid op is gehockeyd.

De overige partijen kozen echter toch voor de drie ton duurdere, niet duurzame versie, waardoor er helaas minder geld beschikbaar is voor het onderhoud of vervangen van sportvelden van andere verenigingen. Klein lichtpuntje: de motie van D66, ondertekend door de SP, waarin het college opgeroepen wordt om voortaan wel te kiezen voor de meest duurzame velden werd unaniem aangenomen. 

U bent hier