h

Alleen SP houdt vast aan ‘bouwen voor iedere beurs’

21 juni 2022

Alleen SP houdt vast aan ‘bouwen voor iedere beurs’

Afgelopen donderdag besloot de Lingewaardse gemeenteraad opnieuw in te stemmen met een woningbouwplan met een zestigtal dure koopwoningen aan de zuidzijde van Huissen. Alleen de SP stemde niet in met de realisatie van de nieuwe villawijk.

SP-raadslid Brian Claassen: ‘Aangezien Lingewaard een fors tekort aan woningen in de betaalbare sector en overdadig veel woningen in de dure sector kent, is het van de gekke dat we de schaarse grond die nog beschikbaar is voor woningbouw volledig gaan volbouwen met dure koopwoningen. De SP kiest voor nieuwbouwwijken waarbij gebouwd wordt voor iedere beurs. Aangezien het collegevoorstel daar in de verste verte niet aan voldeed en dit ten koste gaat van woningbouw voor de woningzoekenden met een laag en middeninkomen kon de SP niet instemmen met het bouwplan.’

De PvdA, Groen Links, D66 en B06 die de kiezers net voor de verkiezingen ook beloofden te kiezen voor bouwen voor iedere beurs, zijn deze belofte helaas alweer ‘vergeten’.  Zij stemden voor de tweede maal achter elkaar binnen een maand tijd in met een bouwplan met louter dure koopwoningen.

U bent hier