h

Groene woonwijk Zandsestraat aanwinst voor Bemmel

18 juni 2021

Groene woonwijk Zandsestraat aanwinst voor Bemmel

Foto: SP

Afgelopen donderdag stemde de Lingewaardse gemeenteraad in met het woningbouwplan Zandsestraat Bemmel. Het betreft een plan voor realisatie van een nieuwe groene wijk met 85 woningen waarbij gebouwd wordt in alle huur- en koopsegmenten. 

Het plangebied is gelegen tussen de Bemmelse Teselaar en buurtschap De Pas. Het betreft een gebied waar momenteel een agrarische bestemming op zit. De nieuwe wijk met 85 woningen, waarvan ruim de helft bedoeld voor woningzoekenden met een laag- en middeninkomen, wordt mooi groen ingepast in de omgeving. Zo verdwijnt de grote kwekerskas en wordt het plangebied verrijkt met tal van bomen, hagen, waterplassen en een 140 meter brede groene corridor.

Duur maakt betaalbaar mogelijk

Een deel van het plangebied waar de nieuwe woonwijk wordt gerealiseerd, is momenteel in bezit van de gemeente. Het andere deel is in bezit van Jansen Bouwontwikkeling. Deze ontwikkelaar gaat het hele gebied ontwikkelen. Het laten realiseren van de koopwoningen in het dure segment, maakt het realiseren van de huur- en betaalbare koopwoningen mogelijk. Een deel van de financiële winst uit dit project wordt gereserveerd om meer sociale bouw, elders in Lingewaard, mogelijk te maken.

SP stemt in met woningbouwplan Zandsestraat

 SP raadslid Brian Claassen: ‘Veel mensen zijn op   zoek naar een woning in Lingewaard die bij hun situatie   past, echter zijn deze woningen vaak niet vinden. Met name het tekort aan woningen voor woningzoekenden met een laag- en middeninkomen is groot. Vooral daarom, maar ook voor het behoud van de voorzieningen, dringt de SP al lange tijd aan op voldoende bijbouw van woningen. Dat met extra inzet gericht op de bijbouw van meer huur- en betaalbare koopwoningen. Uit onderzoek blijkt dat er in de komende tien jaar ruim 1700 woningen bedoeld voor starters, senioren én doorstromers bijgebouwd moeten worden in Lingewaard. Dit betekent dat we naast het ontwikkelen van inbreidingslocaties ook moeten bouwen op uitbreidingslocaties. Daarbij zet de SP zich in voor groene woonwijken met een divers aanbod aan woningen. Leefbare wijken met gevarieerde bouw en voldoende ruimte voor het groen, passend bij het karakter van onze gemeente. Het woningbouwplan Zandsestraat voldoet, in voldoende mate, aan deze criteria. Alles overziend ziet de SP de nieuwe groene woonwijk met woningen in alle huur- en koopsegmenten als een aanwinst voor Bemmel.’

Opmaat naar meer

Om aan de Bemmelse woningbehoefte te kunnen voldoen wordt er de komende jaren ook gebouwd achter het Laco sportcentrum en worden er tal van inbreidingslocaties ontwikkeld. Dit alles moet er toe leiden dat het aantal Bemmelse woningen met tenminste 450 stuks toeneemt. 

 

U bent hier