h

Gezamenlijke inzet SP en PvdA leidt tot verbetering Wmo-plan college

12 december 2020

Gezamenlijke inzet SP en PvdA leidt tot verbetering Wmo-plan college

Afgelopen donderdag werd de verordening maatschappelijke ondersteuning, waarin de regels voor de WMO staan opgenomen, voorgelegd aan de Lingewaardse raad.

Het college stelde voor om geen hulp in de vorm van een Wmo-voorziening te verstrekken wanneer een mantelzorger in beeld is die een ontstaan probleem zou kunnen oplossen. Dat zou dan gaan betekenen dat zorgbehoevenden geheel afhankelijk worden van hun mantelzorger en hun zelfredzaamheid ernstig beperkt wordt. 

Om dat te voorkomen diende de PvdA en de SP gezamenlijk een wijzigingsvoorstel in met als doel dat het zomaar gemeentelijk terugtrekken voor hulp geen beleid wordt. Van belang is dat de zelfredzaamheid van de zorgbehoevende en de belastbaarheid van de aanwezige mantelzorger meegenomen wordt bij de zorgaanvraag aldus de SP en de PvdA. Tot tevredenheid van de  PvdA en de SP werd het voorstel aangenomen.

Daarnaast leidde een gezamenlijk voorstel van de twee partijen ervoor dat de gemeente duidelijk kenbaar moet maken dat zorgbehoevenden en hun mantelzorgers gebruik kunnen maken van onafhankelijke cliëntondersteuning bij het aanvragen van gemeentelijke hulp. En leidde een gezamenlijk voorstel van dezelfde partijen ervoor dat de regeling scootmobiel-doelgroepenvervoer ongewijzigd blijft. 

Helaas kon de inzet van de SP en de PvdA niet voorkomen dat er gekort gaat worden op de kilometers doelgroepenvervoer. Het voorstel van deze partijen om dat te voorkomen werd helaas verworpen door de raad. 
Aangezien het korten op de kilometers doelgroepenvervoer tot vrijheidsbeperking van inwoners leidt zal de SP elke kans aangrijpen om deze bezuiniging terug te draaien. 

 

U bent hier