h

SP: ‘Gemeente, help mee voor behoud van de Minkhof!’

16 september 2021

SP: ‘Gemeente, help mee voor behoud van de Minkhof!’

Foto: de Minkhof / minkhof.nl

De Minkhof in Bemmel is een ontmoetingsplaats voor senioren uit Lingewaard en omgeving. Mensen kunnen er terecht voor een gezellig praatje, activiteiten te ondernemen of samen te eten. Een laagdrempelige ontmoetingsplek waar de vrijwilligers terecht trots op zijn. Daarbij biedt de Minkhof een vorm van dagbesteding aan mensen ter voorkoming van vereenzaming.

Enige tijd geleden heeft de eigenaar van de, in 2014 geopende, Minkhof aangegeven het pand te willen verkopen. De Stichting van de Minkhof is in de gelegenheid gesteld om het pand en de omliggende gronden aan te kopen. Daartoe zijn zij in overleg gegaan met hun fondsen, sponsoren en partners om samen tot het benodigde bedrag te komen om de Minkhof te behouden. Ook zijn de vrijwilligers van de Minkhof gestart met een crowdfundingsactie, om zo zelf ook een steentje bij te dragen.

De SP vindt het een geweldig initiatief van de vrijwilligers dat zij alles op alles stellen om de Minkhof te behouden. En is van mening dat ook de gemeente een rol behoort te spelen voor het behoud van de Minkhof.

'Wat de SP betreft gaat de gemeente op zijn minst garant staan voor een lening, zodat de Stichting de Minkhof andere sponsoren en donateurs makkelijker over de streep kan trekken om mee te doen voor het behoud van de Minkhof. Een lening verstrekken zou natuurlijk nog beter zijn' aldus SP fractievoorzitter Carla Claassen. 

Daarom heeft de SP schriftelijke vragen gesteld aan het college. Mocht het college niet bereid zijn om zich in te zetten voor behoud van de Minkhof, dan zal de SP de hulpvraag aan de raad voor leggen. De Minkhof kan op steun van de SP rekenen!

Foto: de Minkhof / minkhof.nl

 

U bent hier