h

SP stemt niet in met plaatsing 240 meter hoge megawindmolens te dicht op bewoning Angeren/Doornenburg

22 september 2022

SP stemt niet in met plaatsing 240 meter hoge megawindmolens te dicht op bewoning Angeren/Doornenburg

De SP is een voorstander van de energietransitie en daar hoort ook windenergie bij. Echter behoren windmolens wel op de juiste locaties gerealiseerd te worden, daar waar de molens niet tot overlast, gezondheidsschade of natuurschade gaan leiden.

Tijdens de raadsvergadering van 21 september heeft de SP niet ingestemd met het afgeven van een zgn. Verklaring van geen bedenkingen voor realisatie van een tweetal 240 meter hoge windmolens bij Doornenburg-Angeren, te dicht op bewoning die al op 465 meter start. Dat vanwege de gezondheidsrisico’s als gevolg van structureel laag frequentiegeluid. Daarnaast betreft het een locatie in de uiterwaarden bestempeld als Natura2000-gebied waar heel vogels leven en langs trekken.

Daarnaast is de SP van mening dat de Lingewaardse uiterwaarden niet volgebouwd maar gekoesterd moeten worden en was er ook overduidelijk geen enkel draagvlak voor het project onder de omwonenden te bespeuren. Stevig verzet wel.

Aangezien Lokaal Belang, VVD, PvdA, CDA, D66 en GL wel instemden met het afgeven van een Verklaring van geen bedenkingen en daarmee het collegevoorstel gesteund werd door een meerderheid in de raad rest de omwonenden de stap naar de rechter om het project tegen te houden. Volgens de advocaat van de omwonenden voldoet het plan op meerdere vlakken geenszins aan de regels dus is er nog hoop voor de omwonenden.

U bent hier