h

SP voor vuurwerkvrijezone dierenparken, tegen afsteekverbod gehele gemeente

17 oktober 2022

SP voor vuurwerkvrijezone dierenparken, tegen afsteekverbod gehele gemeente

Tijdens de raadsvergadering van 13 oktober diende Groen Links een voorstel in dat aanstuurt op een afsteekverbod van consumentenvuurwerk voor geheel Lingewaard én door de gemeente georganiseerde centrale vuurwerkshows in elke kern. Het voorstel werd door het college afgewezen en door de meerderheid van de raad verworpen. Ook de SP stemde niet in met het GL-voorstel.

SP-raadslid Brian Claassen: ‘Verbod of niet, het afsteken gaat hoe dan ook door in de wijken, dat verandert echt niet als men een bedrijf vuurwerk in het centrum laat afsteken. Wat je dan wel krijgt is een extra belasting van vuurwerkoverlast nabij de centrale afsteekplaatsen. Los van de ineffectiviteit zit er een fors kostenplaatje aan het organiseren van vuurwerkshows voor alle kernen. Dat geld steekt de SP liever in de zorg, of in armoedebestrijding, of in realisatie van extra groen om zo maar een aantal voorbeelden te noemen. Waar de SP wel een voorstander van is zijn vuurwerkvrije zones bij dierenparken. Die zijn beter te handhaven en kosten nauwelijks iets. Burgemeester Kalfs gaf aan dat zij zich wel goed kon vinden in deze optie en gaat uitzoeken hoe dit te realiseren.’

 

U bent hier