h

SP en B06: ‘Geen nieuwe wijk in Haalderen met louter tijdelijke huurappartementen maar een nieuwe wijk met permante woningen, huur én koop’

11 april 2023

SP en B06: ‘Geen nieuwe wijk in Haalderen met louter tijdelijke huurappartementen maar een nieuwe wijk met permante woningen, huur én koop’

Inhoudelijk gezien draaide de raadsvergadering van 6 april vooral om het voorstel van het college dat aanstuurt op een nieuwe woonwijk aan de Sallandstraat in Haalderen met 100 tot 150 tijdelijke huurappartementen voor statushouders, arbeidsmigranten, GGZ-uitstromers en studenten.

‘Dat lijkt ons vanuit het oogpunt van leefbaarheid niet zo’n goed idee. Laten we aldaar inzetten op het realiseren op een nieuwe regulaire permanente woonwijk met woningen voor verschillende doelgroepen, voor mensen met hoog, midden en laag inkomen, voor jong en ouder, en dat simpelweg omdat de kans op mooie leefbare wijken voor iedereen daarmee het groots is’ zo betoogde SP raadslid Brian Claassen.

Samen met de fractievoorzitter van B06, de heer Hegeman, diende Claassen een voorstel in dat aanstuurt op een nieuwe woonwijk aan de Sallandstraat met circa 100 tot 120 woningen waarvan circa 30% sociale huur, circa 25% middenhuur, circa 25% koop in het zogeheten betaalbare segment en circa 20% in de vrije sector. Het betrof een plan dat, anders dan het collegeplan, wel op voldoende draagvlak kan rekenen bij de bevolking van Haalderen.

Het mocht niet baten. D66, VVD, GroenLinks, lingewaardNU, PvdA en het CDA volgden het college advies om tegen het voorstel van de SP en B06 te stemmen. Dat omdat een woonwijk met tijdelijke huurwoningen maanden sneller te realiseren is dan een woonwijk met permanente huur én koopwoningen.

Claassen: ‘Dat Lingewaard een tekort aan huurwoningen kent is geen natuurverschijnsel. Het is het gevolg van vele jaren scheefbouw, dat mag het college en daarbij vooral de wethouders van de VVD en Lokaal Belang zich aanrekenen. De SP heeft altijd voorop gelopen als het gaat over de inzet voor nieuwbouwwijken met een goede verdeling van woningen voor iedere beurs. Het college stelde echter het winstbelang van de ontwikkelaars, die veel liever dure koopwoningen dan betaalbare woningen realiseren, boven het belang van woningzoekenden. En dan komen ze nu plots met een plan aan voor een wijk met louter tijdelijke huurwoningen voor de ‘aandachtgroepen’. Het klopt dat het plan met tijdelijke woningen sneller te realiseren is dan het plan dat wij daar tegenover plaatsten. De diversiteit, het leefbaarheidsaspect dat bij ons plan beter af is en het veel grotere draagvlak onder de bevolking van Haalderen voor ons plan weegt bij ons echter zwaarder dan een relatief geringe tijdwinst.’

 

U bent hier