h

Lingewaards beleid socialer, SP akkoord met Begroting 2023

12 november 2022

Lingewaards beleid socialer, SP akkoord met Begroting 2023

De Begrotingsraad van 10 november was een voor Lingewaard bijzondere vergadering. Zo stond met name het investeren in armoedebestrijding op het programma en werden de gezamenlijke voorstellen van de SP, CDA en PvdA, bedoeld om armoede te bestrijden, door een meerderheid van de raad aangenomen. De succesvolle samenwerking met deze coalitiepartijen voor socialer beleid en positief meedenken van het college deed de SP vóór de Begroting 2023 stemmen.

Nieuwe maatregelen bedoeld om armoede te bestrijden:

1. Campagne tegen schulden

Lingewaard trekt in 2023 een bedrag van 100.000 euro uit om inwoners beter te helpen met hun schulden. De verwachting is dat meer mensen in de schulden komen door de stijgende prijzen. En dat een groep die dat nooit eerder hoefde, nu wel aanklopt voor schuldhulpverlening.

2. Drempel sport en cultuur voor de minima flink verlaagd

Inwoners met een minimuminkomen kunnen kiezen voor de meedoen-regeling die met 25 euro naar 125 euro per jaar verhoogd is, of kiezen voor een tegemoetkoming van 250 euro per jaar voor een lidmaatschap van een sport- of cultuurvereniging. Het lidmaatschap voor de bibliotheek wordt voor deze groep gratis.

3. Proef met samenwonen zonder korten op uitkering

In navolging van meerdere steden begint ook Lingewaard met een proef voor bijstandsgerechtigden die willen samenwonen. Bij deze proef kan een bijstandsgerechtigde met een ander samenwonen zonder dat direct gekort wordt op de uitkering. Zo kunnen zij gedurende een half jaar beter werken aan een duurzame relatie zonder directe stress over geld. Uit dergelijke proeven elders blijkt dat dit uiteindelijk leidt tot minder uitkeringen én tot woningen die vrijkomen. Een win- winsituatie voor zowel de betreffende inwoners als de gemeente.

U bent hier