h
11 juni 2020

SP voorstel 'Stop de verdozing van Lingewaard' helaas verworpen

Foto: SP

De meerderheid van politiek Lingewaard, met de PvdA en de VVD voorop, wil graag XXL-distributieloodsen aantrekken die in het gebied tussen Huissen en Bemmel gerealiseerd moeten worden. Met als gevolg dat daar eenzelfde soort 'verdozing’ gaat plaats vinden als op Park 15 tussen Elst en Oosterhout. Uitzondering daarop is met name de SP die dit een te grote aanslag vindt op het Lingewaards landschap. De SP trachtte tijdens de raadsvergadering van 11 juni de komst van de 4 of meer hectare metende distributieloodsen te voorkomen. Het SP voorstel ‘Stop de verdozing van Lingewaard’ werd helaas alleen gesteund door GL en D66.

Lees verder
16 april 2020

ONZE ZORG VERDIENT MEER DAN ALLEEN APPLAUS

Zorgverleners verdienen onze grootste waardering voor de inzet die ze leveren om het coronavirus te bestrijden. Thuiszorgmedewerkers, huisartsen, ambulance- en ziekenhuispersoneel, medewerkers in het verpleeghuis, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ: we vragen op dit moment het uiterste van ze. Soms met gevaar voor hun eigen gezondheid. Deze coronacrisis laat ons weer zien hoe belangrijk goede zorg is.

Lees verder
7 maart 2020

Voorstel SP 'behoud parkeerplaatsen Raadhuisplein Huissen' verworpen

Afgelopen donderdag stemde de Lingewaardse gemeenteraad in met het collegevoorstel om het aantal parkeerplaatsen op het Huissense raadsplein tegen de zin van bezoekers en ondernemers minstens te halveren. Het daardoor ontstane tekort aan parkeerplaatsen zou dan opgelost moeten worden met een nieuw te bouwen parkeerkelder op de Aloysiuslocatie, aan de overzijde van de Langekerkstraat. Het door de SP ingediende voorstel om dit onderdeel uit het centrumplan te schrappen werd helaas verworpen.

Lees verder
22 februari 2020

Goed nieuws. Verbod varend gif-ontgassen definitief

Foto: SP

Tankers mogen niet langer varend giftige reststoffen ontgassen. Dat heeft de ministerraad vrijdagmiddag besloten. In december was het de SP die een motie indiende voor het verbod op varend ontgassen welke werd aangenomen door de Tweede Kamer. De ministerraad heeft afgelopen vrijdag besloten deze motie ook daadwerkelijk uit te gaan voeren. Het ontgassen is vooral schadelijk voor met name het scheepspersoneel, maar ook voor het milieu en omwonenden.

Lees verder
20 februari 2020

College wijst klein bouwplan Doornenburg af, raad grijpt in

Tijdens de politieke avond van afgelopen donderdag werd duidelijk dat het collegevoorstel om geen medewerking te verlenen aan een klein bouwproject in Doornenburg, niet in goede aarde viel bij de Lingewaardse gemeenteraad.

Lees verder
18 februari 2020

SP START PETITIE TEGEN DUMPEN VAN AFVAL IN PLASSEN

Foto: SP

Al jaren wordt er vervuild slib, bagger en granuliet gestort in Nederlandse plassen. Op ruim 50 plekken in ons land is er in de afgelopen 10 jaar vervuild slib gestort, waarbij het vaak gaat het om voormalige zandwingebieden. Onlangs nog ontstond er veel ophef over het storten van granuliet in 'Over de Maas' bij Alphen. Ambtenaren werden onder druk gezet om akkoord te gaan met het dumpen van granuliet, ondanks de grote zorgen en bezwaren die zij hadden. Voor SP-Kamerlid Cem Lacin is de maat vol. De SP is daarom een petitie begonnen tegen het storten van vervuild slib, bagger en granuliet in de Nederlandse plassen. Lacin: 'Het vervuilde slib wordt vanuit heel Europa naar Nederland gehaald. Terwijl bedrijven er flink aan verdienen, blijven omwonenden met de rotzooi achter. We moeten de natuur beschermen, daarom moet het storten met vervuilde afval stoppen.'

Lees verder
8 februari 2020

SP stelt vragen over lodenwaterleidingen in scholen, kinderdagverblijven en andere gemeentelijke panden

De Lingewaardse SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de aanwezigheid van lodenwaterleidingen in gemeentelijke panden. Dit naar aanleiding van alarmerende berichten in de media met betrekking tot het gebruik van de lodenleidingen voor met name kleine kinderen. 

Lees verder
2 februari 2020

SP en B06: ‘Lingewaard de baas over aantal duurzaamheidsprojecten in eigen gemeente'

Oppositiepartijen B06 en de SP willen dat Lingewaard ten alle tijde blijft bepalen hoeveel windmolens, biomassacentrales en zonneparken binnen de gemeentegrenzen worden gerealiseerd. 

Lees verder
31 januari 2020

Stemmingen moties en amendementen raadsvergadering 30 januari 2020

Motie:  ‘Waarden gedreven inspiratiedocument meenemen bij vervolgtraject omgevingsvisie’

Lees verder
17 januari 2020

SP stelt het Lingewaards college vragen over niet ondertekenen van het ‘Schone Lucht Akkoord’

Het college van Lingewaard heeft het nieuwe akkoord over schone lucht niet ondertekend. Dat tot teleurstelling van de Lingewaardse SP die het college via schriftelijke vragen om uitleg vraagt.

Lees verder

Pagina's