h

Gemeente dankzij SP Lingewaard overstag inzake ID kaart

11 februari 2011

Gemeente dankzij SP Lingewaard overstag inzake ID kaart

Vanaf vandaag zal de gemeente Lingewaard haar burgers gaan informeren over de mogelijke procedure hun geld terug te krijgen mocht de hoge raad van het Gerechtshof Den Bosch beslissen dat de ID kaart gratis behoort te zijn.

Deze beslissing werd genomen nadat de SP Lingewaard bij monde van Ad Houtzager protest had aangetekend bij de gemeente Lingewaard omdat de gemeente hier tot nu toe in verzaakte.

Op 7 oktober 2010 had het Gerechtshof Den Bosch al geoordeeld dat de ID kaart voortaan gratis zou moeten zijn,maar aangezien de Hoge Raad hierover nog moet beslissen, blijft de ID kaart in Lingewaard de burger momenteel nog € 43,50 kosten.De burger kan hiertegen binnen 6 weken na betaling bij de gemeente bezwaar maken om later het geld terug te krijgen als het hoogste rechtscollege het ook eens is met de eerdere uitspraak.

De gemeente Lingewaard verzuimde tot nu toe om de burgers hiervan op de hoogte te stellen echter komt hier nu op terug.
Aan het loket zal de burger nu gewezen worden op de mogelijkheid van bezwaar maken en een bezwaar formulier verstrekken.

U bent hier