h

COLLEGE LINGEWAARD IN GEBREKE GESTELD NA NEGEREN WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR

11 juni 2012

COLLEGE LINGEWAARD IN GEBREKE GESTELD NA NEGEREN WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR

Het college van Lingewaard is in gebreke gesteld omdat wethouder van Eeten blijft weigeren vragen van SP Lingewaard inzake re-integratie gelden te beantwoorden.

De SP wil weten of de uitspraken van ambtenaren van de gemeente Lingewaard kloppen dat het 666.794 euro tellend re-integratiebudget al na 3 maanden zou zijn uitgegeven. Ook heeft de SP vragen met betrekking tot subsidies voor re-integratieplaatsingen gesteld. Nu de wethouder blijft weigeren deze vragen te beantwoorden heeft SP Lingewaard in overeenstemming met de wet het college in gebreke gesteld. Het college krijgt nu twee weken de tijd om alsnog de gevraagde informatie te geven. Daarna is de gang naar de bestuursrechter niet uitgesloten.

SP Lingewaard maakt zich ernstige zorgen over de besteding van de re-integratie gelden en gaat net zolang door met vragen stellen totdat de onderste steen boven is.

U bent hier