h

ONDERZOEK SP LINGEWAARD WIJST UIT:LINGEWAARDERS WILLEN EIGEN HUISARTSENPOST!

6 december 2012

ONDERZOEK SP LINGEWAARD WIJST UIT:LINGEWAARDERS WILLEN EIGEN HUISARTSENPOST!

De inwoners van Lingewaard zijn erg ontevreden over de bereikbaarheid van de acute huisartsenzorg buiten kantoor uren . Voor vele onder hen is deze acute zorg slecht tot niet te bereiken. De Lingewaarders willen een eigen huisartsenpost in de gemeente.

Sinds 2008 zijn alle mensen in Lingewaard die acute medische hulp nodig hebben in de avond-, nacht- en weekenduren aangewezen op de huisartsenpost op industrieterrein De Gelderse poort in Elden. Naar aanleiding van klachten over de bereikbaarheid van deze huisartsenpost is de SP in Lingewaard op onderzoek gegaan. Wat bleek is dat maar liefst 87% van de 500 geënquêteerde mensen is erg ontevreden over de locatie in Elden. Veel mensen weten de huisartsenpost slecht te vinden en vinden het te ver van huis. Echt verontrustend is het dat voor 11% van de inwoners de huidige locatie zo slecht te bereiken is dat zij veel problemen kennen om er überhaupt te komen. Het gaat hierbij vooral om mensen zonder eigen vervoer die niet terug kunnen vallen op familie, vrienden of buren. Zij zijn afhankelijk van het openbaar vervoer. In de nacht rijden er geen bussen. Overdag, als er wel bussen rijden, dan moet er vanuit sommige dorpen anderhalf uur gereisd worden om de post te bereiken. Taxi vervoer blijkt geen goed alternatief te zijn. Deze zijn erg duur, arriveren vaak veel te laat of geheel niet. Soms worden patiënten geweigerd omdat taxichauffeurs bang zijn dat hun auto bevuild zou worden door bloed of braaksel.

Volgens richtlijnen moet een huisartsenpost centraal gelegen zijn in een gebied dat vijftigduizend mensen kan bedienen. Lingewaard voldoet met 46.000 inwoners weliswaar nog net niet aan dit criterium, maar de uitkomsten van de enquête en de vele nare ervaringen geven aan dat er toch iets moet veranderen. Een huisartsenpost in Lingewaard zou de zorg voor veel mensen veel beter bereikbaar maken. Dienstdoende artsen hebben door deze schaalverkleining minder patiënten en kortere rijtijden en daardoor meer tijd om patiënten thuis te bezoeken. De benodigde voorzieningen zijn al aanwezig, een huisartsenpost hoeft de gemeente Lingewaard dan ook niets te kosten. De politiek is nu aan zet!

De SP zal op 13 december de gemeenteraad het rapport 'Punt van zorg' overhandigen en hen verzoeken om het college opdracht te geven zich in te gaan zetten voor een huisartsenpost in Lingewaard.

U bent hier