h

ALEX MINK GASTSPREKER BIJ THEMA-AVOND RUIMTELIJKE ORDENING EN VERKEER

21 januari 2013

ALEX MINK GASTSPREKER BIJ THEMA-AVOND RUIMTELIJKE ORDENING EN VERKEER

Hoe kan door middel van een groot aantal spelregels een ruimte planmatig benut en ingericht worden? Hierbij uiteraard rekening houdend met individuele en gemeenschappelijke belangen. En hoe kan de wisselwerking 'samenleving' en 'ruimte' geoptimaliseerd worden? Groei vraagt een adequate infrastructuur. Om de infrastructuur op dit niveau te krijgen zijn echter oplossingen nodig die betaalbaar, duurzaam en voor alle belangengroepen aanvaardbaar zijn. Wat zijn de laatste ontwikkelingen en hoe gaat de SP provinciaal maar ook in Lingewaard hier de komende tijd mee om?

Alex Mink, woordvoerder Ruimtelijke Ordening en verkeer namens de Gelderse SP-fractie komt er op 20 februari over spreken en discussiëren . De thema-avond vindt plaats in de Pro Joannesschool, Sportlaan 1K te Bemmel en begint om 19.30 uur. Alle SP leden zijn van harte welkom!

Voor de organisatie zou het prettig zijn als u zich vooraf aanmeld via Lingewaard@sp.nl

U bent hier