h

GELDERLAND (VOORLOPIG) SCHALIEGASVRIJ!

24 maart 2013

GELDERLAND (VOORLOPIG) SCHALIEGASVRIJ!

De Staten van Gelderland hebben zich duidelijk uitgesproken. Er mag in Gelderland voorlopig nog geen schaliegas of steenkoolgas gewonnen worden. Eerst moeten de consequenties duidelijk in kaart zijn gebracht voordat er überhaupt verder over gesproken kan worden. De uitkomsten dienen vastgelegd te worden in de Omgevingsvisie. Dit besluit volgde op het debatverzoek schaliegas van GL, SP en CU.

Het winnen van schaliegas of steenkoolgas is omstreden, het brengt namelijk de nodige risico’s met zich mee. Zo gaat de winning door middel van de boormethode, fracking genoemd. Bij fracking wordt het gesteente waarin het gas is opgeslagen gekraakt door grote hoeveelheden water en chemicaliën in de grond te spuiten. Die chemische stoffen zouden het grond- en drinkwater ernstig kunnen vervuilen. Ook zou er schadelijke stoffen aan de oppervlakte kunnen komen, wat risico's kan opleveren voor de gezondheid van omwonenden. Bovendien bestaat de kans dat de winning van steenkool- of schaliegas tot aardbevingen kan leiden als gevolg van bodemdaling. Daarnaast beperkt de ecologische schade zich niet alleen tot de risico’s van de chemicaliën en het afvalwater alleen. De winning vormt door het gigantische waterverbruik hoe dan ook voor een enorme belasting voor het milieu.

Het bedrijf BNK Petroleum had vorig jaar een verzoek ingediend om op verschillende plaatsen in Gelderland naar schaliegas te mogen boren. Wat de SP betreft wordt er niet geboord naar schaliegas zolang dat niet op een veilige en milieuvriendelijke wijze kan geschieden.

U bent hier