h

DE DUPE VAN LINGEWAARDS WMO AFBRAAK BELEID? MELD U!

29 juni 2013

DE DUPE VAN LINGEWAARDS WMO AFBRAAK BELEID? MELD U!

Onder het mom van ‘meer eigen verantwoordelijkheid’ bezuinigt de gemeente Lingewaard hard op het terrein van de maatschappelijke ondersteuning. Zo wordt onder andere gesneden in zorg, individuele hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Ook worden er forse, voor veel gebruikers  onbetaalbare,  eigen bijdragen gevraagd voor het voorzieningen- en hulpaanbod.

Gemeente ontziet hulpbehoevenden niet

Chronisch zieke en gehandicapte mensen worden hard geraakt door de bezuinigingen vanuit het Rijk. Een gemeente zou de keus kunnen maken om deze mensen wat te ontzien bij bezuinigingsoperaties. In gemeenten waar de SP in het college zit, zie je dat ook gebeuren. Maar niet hier in Lingewaard, waar het voornamelijk D66 en GroenLinks zijn die de dienst uitmaken. Vrijwel alle minimaregelingen zijn zonder pardon geschrapt en sinds kort wordt er van hulpbehoevende mensen forse eigen bijdragen geëist; variërend van een paar honderd tot een paar duizend euro per jaar voor voorzieningen als een elektrische rolstoel, scootmobiel of traplift. Deze extra lastenverhoging is voor velen van hen niet of nauwelijks op te brengen.

Thuishulp eruit, dure ambtenaren erin?

Het door GroenLinks-wethouder Barth van Eeten beloofde vangnet er nooit is gekomen. Hoe schrijnend de persoonlijke situatie van de hulpbehoevende ook is, hulp wordt niet geboden. Daarnaast moeten alle WMO-gebruikers geherindiceerd worden. Dat is bedoeld om te korten op de thuiszorg, waar deze mensen afhankelijk van zijn. De thuishulp heeft daardoor niet meer de tijd om de noodzakelijke taken te volbrengen. De woning raakt zo steeds meer bevuild en tijd voor aandacht voor de vaak eenzame mensen is er niet meer, met alle nadelige gevolgen van dien. De familie en de buren moeten het maar oplossen aldus de wethouder. Vaak is dit niet mogelijk en is de hulpbehoevende de dupe.Toch drukt de wethouder zijn wil door. De thuishulp is zelf ook de dupe. De gemeente heeft er namelijk voor gekozen om de thuishulp  geen eerlijk loon meer te betalen. De “besparing” die deze praktijken opleveren, wilde het college (gesteund door de fracties van D66 en GroenLinks) gebruiken voor extra ambtenaren, die nodig zijn om de WMO-gebruikers hun hulp af te nemen. Belastinggeld dat bedoeld is voor de hulpbehoevende mens, verschuift zo naar de inhuur van een aantal dure externen. ‘We zetten mensen zo weer in hun kracht’, aldus GroenLinks-fractievoorzitter mevrouw Duiven. Een zoveelste klap in het gezicht van mensen, die vaak door ernstige gezondheidsproblemen niks of nauwelijks meer kunnen. Intussen worden er ook scootmobielen opgehaald bij mensen die deze voor hen noodzakelijke voorziening noodgedwongen moeten inleveren omdat zij deze niet meer kunnen betalen. Zelf boodschappen doen of even naar de bibliotheek gaan zit er nu niet meer in. Wat hen rest is plaats te nemen achter de geraniums. Een man vroeg zich af hoe hij zijn gehandicapte vrouw  nog naar boven gaat krijgen als zij noodgedwongen door de kosten hun traplift moeten inleveren. Iedereen doet mee en doet er toe, aldus GroenLinks en hun wethouder. Wie  gelooft het nog? De gedupeerden en de SP weten inmiddels wel beter. De SP komt bij de mensen thuis, kent de problematiek niet alleen van uit boekjes maar nog meer van uit de praktijk. Al dit soort bezuinigingen en lastenverhogingen leid niet alleen tot menselijk leed maar leveren uiteindelijk ook nog eens weinig tot niks op omdat de kosten alleen maar verschuiven. De SP blijft knokken voor de gedupeerden van dit wanbeleid. Om exact te weten hoe de maatregelen uitpakken, willen we zoveel mogelijk in contact komen met de gebruikers van de WMO-voorzieningen.

Bent u ook de dupe?

Vrijwilligers van de partij gaan de komende tijd op diverse plaatsen in Lingewaard een enquête afnemen. Ook kunnen gebruikers van WMO-voorzieningen de enquête hier invullen, thuiszorgmedewerkers hier, of telefonisch contact opnemen met SP Lingewaard, telefoonnummer 06-17013433. 

U bent hier