h

SP LINGEWAARD STELT COLLEGE VRAGEN OVER GELDERS SP VOORSTEL 'GELDERLAND BOUWT MEE'

11 juni 2013

SP LINGEWAARD STELT COLLEGE VRAGEN OVER GELDERS SP VOORSTEL 'GELDERLAND BOUWT MEE'

Vanuit Provinciale staten van Gelderland is door de SP-fractie onlangs een plan ingediend om de bouw te stimuleren. Door het instellen van een investeringsfonds voor de sociale woningbouw door de provincie kunnen corporaties weer investeren. De SP hoopt op brede steun voor het plan, ook vanuit gemeente Lingewaard, zodat de provincie Gelderland nu eens echt het verschil kan maken.

Het SP voorstel ‘Gelderland bouwt mee’ gaat om 200 miljoen, dat is 1/22ste van de Gelderse NUON-miljarden. Een bedrag waarmee 10.000 gezinnen van de wachtlijst naar een woning geholpen kunnen worden en naar schatting 10.000 mensen(bouwvakkers maar ook toeleveranciers, woninginrichters en andere betrokkenen) worden hierdoor aan het werk geholpen of houden. Ook krijgt de Gelderse bouw en de Gelderse economie daarmee een flinke zet in de goede richting. Daarnaast levert het ook veel  stage en werkervaring plaatsen op voor leerlingen. Bovendien komt volgens het CPB elke euro die in de bouw geïnvesteerd wordt voor de helft terug bij de overheid in de vorm van inkomsten(belastingen) en besparingen(minder uitkeringen). Het geld wil de SP halen uit de 3e tranche van de uitbetaling van de opbrengst van de verkoop van NUON die in juli 2013 beschikbaar komt (dat is 661 miljoen van in totaal 4,4 miljard). Tot nu toe is de lijn van de provincie om NUON-gelden te beleggen bijvoorbeeld in staatsobligaties van landen als Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Engeland. In plaats daarvan wil de SP een deel van dat geld nu dus in Gelderland investeren.

Brian Claassen SP Lingewaard: “Een goed plan, ook voor de  gemeente Lingewaard. Navraag bij woningcorporatie Waardwonen leert ons dat er sprake is van forse wachttijden. De wachttijd  voor een eengezinswoning varieert  van 6 jaar in Angeren, 8 jaar in Haalderen en Doornenburg, 13 jaar in Huissen tot maar liefst 21 jaar in Bemmel. Volgens een woordvoerder van Woonstichting Gendt ligt de wachttijd voor een gewilde huurwoning in Gendt inmiddels tussen de 25 en 30 jaar. In de hele regio is sprake van te weinig betaalbare huurwoningen en daarnaast is er ook een grote behoefte aan investering in de bestaande woningvoorraad. Daarnaast is de werkeloosheid in de bouwsector zorgwekkend. Niks doen is geen optie meer, er moet nodig geïnvesteerd worden zodat de wachtlijsten verkorten, woningen aangepast kunnen worden en de bouw weer op weg wordt geholpen”

De SP afdeling Lingewaard is benieuwd wat het college van B&W van het Gelderse SP plan vindt en bereid is te ondersteunen en stelt daarom de volgende schriftelijke vragen:

1. Is het College op de hoogte van deze plannen die door de SP-fractie in Provinciale Staten zijn ontwikkeld? Zo ja, wat is de mening van het college van B&W hierover?

2. Is het college er mee eens dat dit plan - als Provinciale Staten hiertoe besluiten - een positieve bijdrage kan leveren aan de oplossing van problemen in de sociale woningbouw - zowel door nieuwbouw als wel door renovatie - in onze gemeente en daarbij een positieve bijdrage kunnen leveren aan de werkgelegenheid in de bouwsector in onze regio?

3. Is het college van B&W bereid dit standpunt uit te dragen aan leden van Provinciale Staten en aan het college van GS van Gelderland vanuit het belang van de inwoners van onze gemeente?


 

U bent hier