h

HUISARTSEN 'INWONERS LINGEWAARD WORDT SCHIJNVEILIGHEID AANGEBODEN'

8 juli 2013

HUISARTSEN 'INWONERS LINGEWAARD WORDT SCHIJNVEILIGHEID AANGEBODEN'

Inwoners van Lingewaard waarbij acute huisartsenzorg noodzakelijk is, zijn buiten kantooruren aangewezen op een Huisartsenpost(HAP) gelegen op een industrieterrein in Elden bij Arnhem. Uit onderzoek van de SP onder 500 inwoners van Lingewaard, verdeeld over alle kernen, blijkt dat voor 11 procent van de Lingewaarders deze zorg niet of nauwelijks te bereiken is. Enkele huisartsen melde zich bij de SP om hun zorgen kenbaar te maken. Al meerdere inwoners uit Lingewaard zouden onnodig op de operatietafel zijn beland. ‘De burgers van Lingewaard wordt een schijnveiligheid aangeboden’ aldus de betreffende artsen.  Lingewaardse huisartsen geven aan dat zij  bereid zijn mee te werken aan de realisering van een HAP in Lingewaard.

Carla Claassen SP Lingewaard:’ Dankzij de artsen weten we dat er  ’s nachts maar één huisarts op de HAP is. Deze huisarts is verantwoordelijk voor zowel de patiënten die naar de huisartsenpost komen als voor de patiënten die thuis bezocht moeten worden. De huisarts moet daarbij een bevolking van maar liefst 160.000 inwoners bedienen, dat is bovengemiddeld en verdeeld over drie gemeenten (Overbetuwe, Lingewaard en Arnhem-Zuid), met alle risico’s van dien. Artsen hebben ons  aangegeven dat dit tot gevaarlijke situaties heeft geleid, waarbij de medische toestand van patiënten verslechterde door niet tijdig kunnen ingrijpen, tot aan de operatietafel aan toe. Van enkele inwoners weten we dat dit zelfs tot erger heeft geleid. Na een vervolg-enquête onder de huisartsen in Lingewaard blijkt dat zij de  zorgen van de SP delen en, indien de financiering geregeld wordt, bereid zijn mee te werken aan de realisering van een HAP in Lingewaard. Een HAP in Lingewaard leidt tot een schaalverkleining, oftewel minder patiënten per arts, waardoor de dienstdoende arts veel meer tijd heeft om zich over de patiënten te ontfermen. Daarnaast zal een HAP in Lingewaard veel beter bereikbaar zijn voor de patiënten die de post wel op eigen kracht of dankzij anderen kunnen bereiken. Hiervoor zal de verantwoordelijk wethouder in gesprek moeten gaan met de zorgverzekeraars. De gemeente heeft namelijk de zorgplicht, de financiering van de extra uren huisartsenzorg behoort door de zorgverzekeraars geregeld worden. Bestaande huisartspraktijken kunnen buiten kantoor uren ingezet worden als HAP. Een eerdere poging van de SP om het huidige college in te zetten voor beter bereikbare zorg in Lingewaard strandde omdat het huidige college zich onverschillig opstelt richting de uitkomsten van het onderzoek en dan ook  geen serieuze inspanning wenste te doen voor de HAP. Elke poging tot verbetering van zorg en welzijn leid structureel tot niets bij deze heren. Nog even en dan zijn de inwoners van Lingewaard van dit dramatische opererende college af. Hopelijk opgevolgd door een college dat zich wel bekommert om het welzijn en veiligheid van alle inwoners in Lingewaard. Daar richten wij nu dan ook op.’

Om de wens van de bevolking,86% voor een HAP in Lingewaard, te onderstrepen, gaat de SP de komende tijd een handtekeningenactie houden. Wilt u ook dat de zorg voor iedereen ten allen tijde bereikbaar is, vindt u het ook onaanvaardbaar dat u geen goed bereikbare zorg maar een schijnveiligheid wordt aangeboden? Teken dan en help de SP om het voor u beter en veiliger te maken!

U bent hier