h

Inspectie Gezondheidszorg ‘Huisartsenposten CHRA functioneren niet naar behoren’

23 oktober 2013

Inspectie Gezondheidszorg ‘Huisartsenposten CHRA functioneren niet naar behoren’

Huisartsenposten  van de Coöperatieve Huisartsendienst Regio Arnhem (CHRA), waaronder Eldenstaete in Elden waar de inwoners van Lingewaard op aangewezen zijn in de avond, nacht en weekend uren, liggen wederom onder vuur. Ditmaal is het de Inspectie voor de Gezondheidszorg die vindt dat de huisartsenpost niet naar behoren functioneert.

Bij een controle door de Inspectie voor de Gezondheidszorg werden verschillende tekortkomingen bij de huisartsenposten geconstateerd. Zo kan de CHRA niet aantonen dat patiënten in spoedgevallen binnen de wettelijk gestelde termijnen worden geholpen, dat telefoontjes op tijd worden beantwoord, dat altijd naar de medicatie wordt gevraagd en dat wordt gecontroleerd of de patiënten-informatie wordt overgedragen aan een ziekenhuis of andere zorginstelling. Voor november moeten de problemen zijn opgelost anders dreigt de inspectie maatregelen te treffen. Omdat de raad van toezicht geen vertrouwen meer heeft in de bestuurlijke kwaliteiten van directeur Berthold Janszen, werd hij eerder deze maand afgezet als lid van de raad van bestuur. Hij is vervangen door een interim bestuurder .

Eerder bleek uit onderzoek van de SP in Lingewaard dat Eldenstaete kwalitatief geen goede zorg levert. Zo bleek onder andere dat maar liefst 11% van de inwoners s’nachts acute huisartsenzorg  moet ontberen sinds zij aangewezen zijn op de post in Elden. Lingewaardse huisartsen melden dat inwoners daardoor onnodige op de operatie tafel zijn gekomen, inwoners meldde zelfs sterfgevallen door het uitblijven van hulp. Een huisartsenpost in Lingewaard, gewenst door 86% van de ondervraagden, leidt tot een schaalverkleining wat zorgt voor een betere bereikbaarheid van zorg en verbetering van de dienstverlening. Kortere afstanden leidt ertoe dat de post beter bereikbaar is en de dienstdoende arts krijgt, dankzij een aanzienlijke vermindering van het aantal patiënten, weer de tijd om hen te bezoeken die niet in staat zijn de post op eigen kracht te bezoeken. De gemeente heeft een zorgplicht en moet voor realisatie in gesprek met de zorgverzekeraars. Omdat het huidig Groen Links/D’66 college zich niet serieus wenste in te spannen voor deze belangrijke zorgvoorziening zet de SP nu in op het nieuwe college en is voor dat doel  een handtekeningen actie opgestart. De handtekeningen zullen aan het nieuwe college worden overhandigd als onderschrijving van de wens van de inwoners van Lingewaard.

U bent hier