h

Inzet SP Lingewaard tegen leegstand sociale huurwoningen succesvol

26 januari 2014

Inzet SP Lingewaard tegen leegstand sociale huurwoningen succesvol

Naar aanleiding van de inzet van SP Lingewaard tegen de langdurige leegstand, is door Woningcorporatie Waardwonen besloten dat ruim de helft van de leegstaande woningen terug in de verhuur worden genomen.

De inzet was het gevolg van klachten van bewoners in buurten waar lang leegstaande sociale huurwoningen voor grote ergernis zorgden. De inzet betrof een actie waarbij alle langdurig leegstaande sociale huurwoningen voorzien werden van een poster met de tekst ‘waarom woont hier niemand?’ en een verzoek aan Waardwonen om de 15 sociale huurwoningen die langer dan 6 maanden leegstaan terug in de verhuur te nemen en weer voor de sociale huurprijs te verhuren. Daarop volgde een goed gesprek met de directie van Waardwonen.

 Brian Claassen SP Lingewaard:  ’Directeur Holwerda was wel even  verrast en licht ontsteld over onze  actie maar vond het achteraf toch  ook goed dat de SP hen scherp houdt  en met een verbeteringsverzoek  kwam zonder de realiteit uit het oog  te verliezen. Onze actie heeft er toe  geleid dat Waardwonen het  verkoopbeleid nog eens goed onder de loep nam en tot de conclusie kwam dat het momenteel verstandig is om even een stapje terug te doen met de verkoop. Besloten is dat 16, technisch nog goede, leegstaande woningen terug gaan in de verhuur, een verstandige keus van Waardwonen waar wij dan ook zeer content mee zijn. Dankzij de Gelderse SP kan ook Waardwonen gebruik maken van extra middelen vanuit de provincie, bedoeld om woningen op te knappen. Een goede zet van de SP aldus Holwerda. Al met al hebben we een prettig, informatief en constructief gesprek gehad met Waardwonen en nog belangrijker, met een goede uitkomst. Harstikke fijn voor de woningzoekende en de buurtbewoners’.

U bent hier