h

Succes SP: De ‘Meedoenregeling' keert terug in Lingewaard

29 juli 2014

Succes SP: De ‘Meedoenregeling' keert terug in Lingewaard

De MPA (Maatschappelijk Participatie Activiteiten), een ‘mee kunnen doen’ regeling die zorgt voor een tegemoetkoming in de kosten van sport & cultuur voor armlastige gezinnen, komt terug. Deze regeling werd in 2012 op aangeven van het college door de raad afgeschaft.

Na afschaffing van de regeling zette de SP een meldpunt op voor de inwoners die door het afschaffen van de MPA af moesten afzien van deelname aan sport en cultuur. Maar liefst 66 meldingen kwamen binnen, goed voor 156 inwoners. De meeste meldingen kwamen van ouders die uit financiële nood hun kinderen bij scouting of voetbal moesten weggehouden. De SP nam de terugkeer van de MPA, als enigste Lingewaardse partij, op in het verkiezingsprogramma .

In juni werd een SP motie overgenomen door het college dat uitsprak dat de extra armoedebestrijdingsgelden vanuit het Rijk ook daadwerkelijk ingezet ging worden voor armoedebestrijding en dat het college op kort termijn met een concrete invulling moest komen. 

Carla Claassen SP Lingewaard: ‘Het leven bestaat uit meer dan alleen werken en geld verdienen. Samen leven doe je niet alleen. Op sportvelden, buurthuizen en in bibliotheken vindt ontmoeting plaats tussen mensen. Wat belangrijk is dat niemand mag worden uitgesloten van sport en cultuur. Door het afschaffen van de MPA in combinatie met de vele andere bezuinigingen werd sport en cultuur voor de inwoners met een smalle beurs onmogelijk. Het heeft even geduurd maar nu is het zover, de MPA komt terug onder een andere naam, de Meedoen regeling. Wij zijn blij dat het mee doen in de samenleving binnenkort ook weer mogelijk is voor de inwoners met een krappe beurs. Al moest er de nodige druk opgezet worden, toch danken wij het college dan ook voor de uiteindelijke inzet hiervoor' 

U bent hier