h

SP: 'maak werk van de Huishoudelijke hulp toelage!’

7 september 2014

SP: 'maak werk van de Huishoudelijke hulp toelage!’

De SP wil van het  Lingewaardse college  van B en W weten of zij  nog voornemens zijn om  de ‘Huishoudelijke hulp  toelage’ aan te vragen bij  het rijk zodat de inwoners  van Lingewaard hier gebruik van kunnen  maken.

Minister Asscher (SZW) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) hebben 7 juli jongstleden in de Tweede Kamer de ‘Huishoudelijke hulp toelage’ geïntroduceerd. Mensen die hulp nodig hebben maar niet alles zelf kunnen betalen, krijgen daarmee een toelage zodat ze hun huishoudelijke hulp kunnen behouden. Met deze toelage kunnen ruim 10.000 banen behouden blijven. Het kabinet heeft hiervoor € 75 miljoen beschikbaar gesteld.

Carla Claassen SP Lingewaard: ’Vooralsnog lijkt het erop dat Lingewaard nog geen aanspraak op de ‘Huishoudelijke hulp toelage’ heeft gedaan. Hoe hoog het bedrag is waarop Lingewaard aanspraak kan maken is nog onbekend echter als je weet dat de gemeente Oss met ruim 57.000 inwoners aanspraak kan maken op ruim 4 ton dan moet het toch gek lopen mocht Lingewaard niet op zijn minst 2 ton ontvangen. Als het college geen aanvraag indient voor de ‘Huishoudelijke hulp toelage’ doen ze wederom de hulpbehoevenden en zorgmedewerkers tekort. Dat moet voorkomen worden, een duwtje de goede kant op kan daarbij helpen.’

 

U bent hier