h

SP ‘Zorg voor de Jeugd onze zorg’

10 november 2014

SP ‘Zorg voor de Jeugd onze zorg’

Afgelopen donderdag, 55 dagen voordat gemeenten verantwoordelijk worden voor de decentralisaties, stond de Jeugdnota  en verordening Jeugdhulp op de agenda.Het collegevoorstel was er één met alleen algemene uitgangspunten,een louter papieren werkelijkheid.
De SP fractie is van mening dat de raad als hoogste orgaan de touwtjes in handen moet houden echter de andere partijen bleken daar anders over te denken.De zorg voor de jeugd blijkt niet hun zorg.

Carla Claassen SP Lingewaard:'Het college behoort wat ons betreft duidelijke plannen ter goedkeuring aan de raad voor te leggen en beleid uit te zetten dat door de raad goed te controleren is. Het college vroeg om een vrijkaartje om de Jeugdzorg in te vullen zoals het hen goed uitkomt en die kregen zij dankzij de desinteresse van de andere partijen.'

De coalitiepartijen ondersteunden hun wethouders zoals afgesproken en ondanks dat de oppositiepartijen het SP amendement, dat het mogelijk zou maken dat de raad de touwtjes in handen houdt, steunden stemden ook zij toch uiteindelijk, na een nikszeggende belofte van de wethouder, in met de Jeugdnota en de verordening. Alleen de SP nam geen genoegen met het collegevoorstel.De Jeugdnota en verordening werden aangenomen.

Claassen: 'Dit college heeft aangegeven niet extra te willen investeren maar hard willen bezuinigen op de Jeugdzorg terwijl het nu al zeker is dat er geld tekort is voor deze zorg.Hoe gaat dit uitpakken? De kans dat er straks kinderen tussen de wal het schip komen te vallen is een stuk groter geworden nu de raad verzaakt verantwoordelijkheid te nemen. Het is nu aan ons om goed contact te houden met hulpbehoevenden en hulpverleners en overgaan tot actie wanneer het fout gaat.'

U bent hier