h

Succes SP: Oplossing ‘eigen bijdrage WMO' voor lage inkomens

14 december 2014

Succes SP: Oplossing ‘eigen bijdrage WMO' voor lage inkomens

Sinds de Lingewaardse raad koos voor de invoering van de ‘eigen bijdrage’ voor de WMO, pleitte de SP in Lingewaard voor een oplossing voor de inwoners van Lingewaard voor wie de eigen bijdrage redelijkerwijs niet te betalen is. De SP ving structureel bot bij de overige partijen. Tot tevredenheid van de SP sloten de overige oppositiepartijen zich vorige maand aan en werd een gezamenlijk voorstel ingediend tijdens de raadsvergadering van 10 november waarvan de strekking was om chronisch zieke en gehandicapte mensen met een minimum inkomen de hoge eigen bijdrage kwijt te schelden. 

Het werd een grimmige vergadering. De coalitiepartijen Lokaal Belang Lingewaard,VVD,CDA en LingewaardNU zagen het oppositie voorstel niet zitten en de verantwoordelijke wethouder bleef maar roepen dat het niet haalbaar was want het zou tonnen kosten. Omdat het bedrag niet op feiten was gebaseerd maar de wethouder toch bleef volhouden om zo de raad te laten afzien van het voorstel, was een motie van wantrouwen op zijn plaats. De raad moet immers met feiten voorgelicht worden.

Opmerkelijk is dat een maand later toch een oplossing wordt geboden. De gemeente Lingewaard geeft nu aan chronisch zieken en gehandicapten tegemoet te komen in hun (hoge) medische kosten. Eerder schafte de rijksoverheid de CER (Compensatie eigen risico) en Wtcg (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) af. Inwoners van Lingewaard die het echt nodig hebben krijgen vanaf 2015 een compensatie. Zij kunnen deelnemen aan een aantrekkelijk geprijsde collectieve zorgverzekering waarin de eigen bijdrage en verplichte eigen risico zijn meeverzekerd.

Carla Claassen SP Lingewaard: ’ Het zal niemand verbazen dat de SP-fractie blij verrast is met de oplossing inzake de eigen bijdrage WMO. Daar vroegen  wij immers al zo lang om, maar deze gang van zaken roept wel een vraag op. Die hebben wij de verantwoordelijke wethouder dan ook gesteld tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag. Zo’ n plan vraagt namelijk ruime voorbereiding en uitwerkingstijd. Het kan niet anders dan dat dit plan al in werking is gezet voordat de oppositie met het voorstel tot kwijtschelding kwam. De vraag was dus waarom wethouder Sluiter bij het indienen van het kwijtscheldingsvoorstel door de oppositiepartijen niet meteen heeft aangegeven dat er al aan een oplossing werd gewerkt?  In plaats daarvan stelde de wethouder zich heel halsstarrig op ten opzichte van de oppositie en bleef maar herhalen dat het allemaal onhaalbaar was. Had de wethouder wel open kaart gespeeld en was hij met de oppositie in gesprek gegaan dan had dat een hoop vervelend gedoe in de raad en hem een motie van wantrouwen gescheeld. Dat het collegeplan louter een oplossing is voor de 110% -groep en niet voor de 120% -groep zoals in het oppositievoorstel, doet daar niks aan af. Ook met deze oplossing had de oppositie kunnen leven. Het is immers een flinke verbetering ten opzichte van de oude situatie‘.

Wethouder Sluiter lijkt van zijn fout geleerd te hebben. In plaats van te ageren gaf de wethouder aan dat hij het anders had moeten aanpakken en de raad in het vervolg wel tijdig zal informeren. 

Claassen: ’Heel goed van de wethouder, daarmee is voor ons de kous af. Wij zijn tevreden met de oplossing die nu wordt geboden. Uiteraard gaan we voor een uitbreiding tot in ieder geval de 120% en nog liever naar de 130% maar voor nu zijn we alvast tevreden met een oplossing voor de chronisch zieken en gehandicapten in de inkomensgroep tot 110% van de bijstandsnorm. Het is een immers een begin van opbouw in plaats van afbraak wat we van het vorig D66/GL college gewend waren. 

U bent hier