h

SP tevreden met wijziging strategie bedrijventerreinen

15 december 2014

SP tevreden met wijziging strategie bedrijventerreinen

Foto: Brian Claassen / Agropark II Lingewaard

Donderdagavond lag het voorstel strategische visie bedrijventerreinen Lingewaard voor. De raad stemde tot tevredenheid van de SP fractie in met het voorliggende voorstel dat voorzag aan het loslaten van de strenge segmentering van Agropark II en het verbreden van de bestemming van Bergerden.

De SP is niet alleen de partij van betaalbare goede zorg, onderwijs, betaalbaar wonen en duurzaamheid  maar ook voor echte banen. Voor die banen heb je natuurlijk wel ruimte voor ondernemers nodig.

Brian Claassen SP Lingewaard:'Ruimte is er voor bedrijven genoeg in Lingewaard maar soms zijn die ook gekoppeld aan een bepaalde bedrijvigheid waar niet voldoende vraag meer naar is. Zo ook voor Agropark II waar louter Agro-gerelateerde bedrijven welkom waren. Terwijl de vraag van Agro-gerelateerde bedrijven nagenoeg wegbleef werden verschillende niet Agro-gerelateerde ondernemingen weggestuurd door wethouder Schut. Hierdoor liep Lingewaard niet alleen werkgelegenheid mis maar bleef het ook onnodig met gronden, bedoeld voor de verkoop, zitten. Het vasthouden aan de strenge segmentering van Agropark II was ons een doorn in het oog.Het los laten van de strenge segmentering hebben we derhalve ook mee genomen in het verkiezingsprogramma.'

Als het aan de SP lag werd er zo gauw als mogelijk afscheid genomen van de strenge segmentering van Agropark II en werd de bestemming van Bergerden verbreed. En zo geschiedde donderdagavond aangezien een meerderheid in de raad op dezelfde lijn lag.

Claassen:'Zeker met het oog op het doortrekken van de A15, waardoor Lingewaard voor bedrijven strategischer komt te liggen is dit de meest verstandige keuze.'

U bent hier