h

Gemeentelijk onderzoek: Motie van wantrouwen tegen wethouder Sluiter was terecht

5 februari 2015

Gemeentelijk onderzoek: Motie van wantrouwen tegen wethouder Sluiter was terecht

De motie van wantrouwen die in november ingediend werd tegen wethouder Johan Sluiter van Lokaal Belang Lingewaard was terecht. De wethouder, manipuleerde de raad,tijdens het zorgdebat van 10 november 2014, met incorrecte cijfers om zo een oppositie voorstel van tafel te vegen. De gister gepresenteerde resultaten van gemeentelijk onderzoek op basis van CBS en CAK cijfers bevestigen dat de wethouder de raad fout ingelicht heeft. Eerder viel de LBL wethouder, na vragen van de SP, ook al door de mand toen bleek dat hij bewust belangrijke informatie voor de raad had achtergehouden.

Het draaide in beide gevallen om een voorstel van de gehele oppositie voor ’kwijtschelding eigen bijdrage WMO tot 120%’ tijdens het zorgdebat van 10 november. Door een kwijtschelding van deze kosten wordt en/of blijft het mogelijk dat ook de allerarmste inwoners van Lingewaard, die getroffen zijn door een ernstige ziekte of handicap, mee zouden kunnen gaan dan wel mee blijven doen. Toen bleek dat ook de raadsleden uit de coalitie sympathie voor het oppositie voorstel toonden, greep de wethouder in. De wethouder bleef herhaaldelijk inpraten op de raad. Dat kost vele tonnen, onhaalbaar en onbetaalbaar, dus niet doen ‘ aldus de wethouder. Via een brief stelde de wethouder dat de kwijtschelding WMO voor de minima 780.000 euro zou kosten. De coalitie raadsleden met sympathie voor het voorstel werden zo weer in het hok gedreven en het voorstel werd afgeschoten. Een week later presenteerde wethouder Sluiter en zijn LBL fractie een bedrag van 249.000 euro zonder enige onderbouwing aan de SP. Een bedrag wat zou betekenen dat maar liefst 63% van de inwoners van Lingewaard met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm gebruik zou maken van een WMO voorziening terwijl dit in andere onderzochte gemeenten tussen de 13 en 18% ligt. De SP liet zich niet in de maling nemen en verzocht de gemeente ,in weerzin van LBL, tot feitelijk onderzoek.

Volgens een eerste berekening van de beleidsmedewerker WMO, in het bijzijn van de SP, op basis van CBS en CAK cijfers zou de kwijtscheldingregeling ongeveer 68.000 euro kosten. Om tot een exacte berekening te komen nam de ambtenaar nog eens contact op met het CAK en enkele weken later meldde de ambtenaar dat het bedrag op een ton uitkwam. De SP wilde een onderbouwing van het verschil van 32.000 euro en vroeg daarom om een afspraak. De beleidsmedewerker mocht vervolgens van hogerhand, onder verantwoordelijkheid van wethouder Sluiter, geen afspraak meer maken met de SP. Op 3 februari kwam er ‘uitsluitsel’ met goedkeuring van het college. Volgens het college zou uit gemeentelijk onderzoek op basis van de cijfers van het CBS en CAK blijken dat het totaal bedrag wat Lingewaard zou mislopen bij de kwijtscheldingregeling maximaal 132.000 euro zou zijn. Een niet correct, te hoog bedrag want in de berekening blijkt ook het te innen bedrag van een groep WMO gebruikers met een hoger inkomen dan de 120% van de bijstandsnorm te zijn meegeteld. Zonder de te innen bedragen van deze groep meegeteld (zoals  afgesproken) valt het bedrag aanzienlijk lager uit dan 132.000 euro. Het college geeft dit ook toe in de beantwoording.

De SP heeft de juiste schriftelijke vragen gesteld om zo tot een exacte berekening te komen, maar het college wil daar niet aan meewerken. Dit met het argument dat dit om extra menskracht en budget vraagt.

Het eerder door de beleidsmedewerker WMO berekende bedrag van 68.000 euro waarbij, zoals het hoort, alleen het te innen bedragen van de daadwerkelijk betreffende groep werd geteld is een realistischer uitkomst als het door het college goedgekeurde uitkomst van 132.000 euro. Daarbij nog buiten beschouwing gelaten dat het om een actieve regeling ging waarbij de ervaring leert dat daardoor veel rechthebbenden er toch geen gebruik van maken en het uiteindelijke bedrag wat Lingewaard zou mis lopen in praktijk zelfs nog veel lager had kan uitvallen als de 68.000 euro. 

Hoewel het door het college ‘goedgekeurde’ bedrag van maximaal 132.000 euro veel te hoog is, want het is onjuist berekend, stelt ook dit bedrag de SP toch ruimschoots in het gelijk want de SP had gesteld dat het bedrag niet boven de 2 ton uit zou komen in tegenstelling tot Sluiters partij LBL.  Niet alleen is nu bevestigd dat de wethouder de raad verkeerd heeft voorgelicht, ook is daarmee het geschil tussen zijn partij - LBL - en de SP beslecht. Het is nu aan LBL om conform de afspraak hun excuses aan te bieden aan de SP fractie. De SP hoopt dat zij dit waardig doen, de hand in eigen boezem steken en niet de schuld van dit LBL debacle in de schoenen van de ambtenaren proberen te schuiven. 

U bent hier