h

Stadhues plannen: SP kiest voor Sociaal & Cultureel

11 februari 2015

Stadhues plannen: SP kiest voor Sociaal & Cultureel

Foto: Brian Claassen / SP Lingewaard

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag heeft de SP net als alle coalitiepartijen ingestemd met het voorbereidingskrediet ten behoeve van het Stadhues plan. D66, PvdA, GL en B06-L2000, een minderheid, stemden tegen het collegevoorstel.

Voor de SP stond het welzijn van de Sancta Maria bewoners voorop. Was er donderdagavond niet ingestemd met het college voorstel dan was zorgaanbieder Betuweland, eigenaar van Sancta Maria, afgehaakt. Dit met als gevolg dat bewoners van Sancta Maria, die vanwege nieuwbouw van het verzorgingstehuis tijdelijk elders gehuisvest moeten worden, tegen hun wil naar Arnhem moesten verhuizen en was het volledig opgeknappen van het voormalig gemeentehuis, binnen de afgesproken financiële  kaders, niet haalbaar.

Eindelijk lijkt er een einde te komen aan de dure en leefbaarheid aantastende, leegstand van het historische pand. De bibliotheek krijgt zijn nieuwe gewenste huisvesting en de historische kloostergang, binnentuin en kapel wordt toegankelijk voor publiek. De kapel wordt, naast nu ook in gebruik als trouwlocatie, beschikbaar voor culturele activiteiten. 

Toch zagen enkele oppositie partijen het plan niet zitten.Vooral D66 ergerde zich aan de koppeling van de tijdelijke huisvesting van Sancta Maria aan dat van de invulling van het Stadhues. Daar moest het niet over gaan volgens D66. Het probleem van Betuweland hoeft niet door de gemeente opgelost te worden aldus de vrijzinnige democraten.

 Brian Claassen SP Lingewaard: ‘Daarbij  gaat D66 voorbij aan de zorgplicht van  de gemeente ten opzichte van haar  inwoners. Het probleem van  Betuweland zou vooral het probleem  van Sancta bewoners worden. Het zijn  immers deze mensen die uit hun eigen  vertrouwde oude omgeving weggerukt  zouden worden. Het idee alleen al zorgde voor grote onrust bij de Sancta bewoners zo merkten wij op als SP fractie tijdens ons bezoek aan het verzorgingstehuis. En deze mensen hebben niet het vermogen om hun belang te verdedigen door de raad onder druk te zetten met toeters en bellen vanaf de publieke tribune of via de pers en op social media actief te strijden voor hun belang. Zij zijn afhankelijk van hun volksvertegenwoordigers die zorg en welzijn hoog in het vaandel hebben staan. Op de SP kan dan, zoals altijd, gerekend worden.’

Wat D66 betreft moest het Stadhues naar wens van het Stadhues comité  worden ingevuld en dat graag met extra’s als een atrium en een nieuwe raadszaal. Uit gemeentelijk onderzoek blijkt echter dat van de beoogde gebruikers maar één op de drie de overstap van hun huidige locatie naar het Stadhues wil maken en daardoor in leegstand geïnvesteerd zou worden. Daarnaast zou het te realiseren atrium en nieuwe raadszaal een enorme extra investering vragen.

Claassen: ‘Volgens een eerste gemeentelijke berekening zou het Stadhues comité plan tweemaal zo duur uitvallen als het college plan, daarbij niet meegerekend de kosten van de peperdure D66 wensen. Ik weet niet waar D66 een geldboom heeft zien staan. Lingewaard kent een schuld van bijna 90 miljoen euro en komt sinds 1 januari miljoenen te kort om de zorg op aanvaardbaar peil te houden dus wij vernemen graag van D66 waar die geldboom te vinden is.'

De Huissense bibliotheek moet vanwege een bezuinigingsopdracht verkassen en kan bij zowel het collegeplan als bij het Stadhues comité plan in het voormalig gemeentehuis trekken echter zou de Huissense bibliotheekruimte bij het Stadhues comité plan met 75% gereduceerd worden tegen een 50% reductie bij uitvoering het collegeplan. Volgens de directie van de bibliotheek is een ruimtereductie van 50%, met kunst en vlieg werk, nog net te behappen, bij 75% blijft er echt nog te weinig over om nog van een volwaardige bibliotheek te spreken.

B06-L2000 zinspeelde op nieuwbouw van Sancta in het centrum van Huissen, op de plaats waar nu de Aloysiusschool staat. 

Claassen: ‘Op zich een goed plan, het voorkomt immers twee verhuizingen van de Sancta bewoners  in relatief korte tijd, echter al gauw bleek dat dit plan geen optie maar een gepasseerd station was aangezien uit eerdere gesprekken was gebleken dat de betrokken investeerders er niet aan mee wilden werken. De SP heeft toch voor de B06 motie gestemd in de hoop dat het college nog een poging zou ondernemen, echter toen de motie werd afgeschoten was het verstandig niet te blijven hangen in onmogelijkheden maar te gaan voor het  beste alternatief.’

In mei wordt het volledig uitgewerkte plan nogmaals aan de raad voorgelegd en een definitieve beslissing genomen. 

Claassen: ‘Als alles volgens plan verloopt kunnen de  Sancta bewoners, zoals zij wensen, fijn in hun oude vertrouwde omgeving, dichtbij voorzieningen, familie, vrienden en kennissen blijven en staat er straks een geheel opgeknapt, prachtig historisch gebouw, sociaal bewoond  en  waar ook culturele activiteiten plaats gaan vinden.’  

U bent hier