h

SP 'SOCIAAL EN DUURZAAM INVESTEREN IN GELDERLAND'

4 maart 2015

SP 'SOCIAAL EN DUURZAAM INVESTEREN IN GELDERLAND'

Gelderland is niet alleen een mooie provincie om in te leven en te verblijven, maar met ettelijke miljarden op de plank ook de rijkste provincie. Zeker in tijden van hoge werkloosheid en verschraling is het verstandig om een deel van het vermogen op een verantwoorde en sociale wijze te investeren in de samenleving. Investeringen waar ook op langere termijn nog de vruchten van geplukt kunnen worden.

Zo wil de SP investeren in meer duurzame en betaalbare woningen. Daarmee verkorten we wachttijden van woningzoekenden, besparen de bewoners energie en zorgen we voor extra werkgelegenheid in de bouw-, toeleverings- en transportsector.

En willen we investeren in de leefbaarheid van dorpen en het buitengebied. Denk aan het behoud van buslijnen, bibliotheken, bibliobussen, veerponten, het versterken van het groen en investeren in meer en betere sportvoorzieningen. Onveilige wegen moeten worden aangepakt en de nog door te trekken A15 moet goed ingepast worden.

De SP wil meer respect voor het kleine en het kleinschalige. Investeren willen we in kleine, innovatieve en duurzame bedrijven, niet in multinationals die toch al megawinsten maken. Kleinschalige boerenbedrijven krijgen de ruimte, megastallen niet. De SP ziet niks in megaprovincies en megagemeenten. Uit onderzoek blijkt immers dat deze niets opleveren maar wel de afstand tussen bestuur en burger vergroten. De SP kiest voor kwaliteit boven kwantiteit. 

Wilt u ook dat er op verantwoorde wijze geïnvesteerd wordt in een sociaal Gelderland? Ziet u ook het belang in van een sterkere oppositie in de Eerste Kamer? En vindt u ook dat het kabinet Rutte de rode kaart verdient? Laat 18 maart uw stem dan horen door uw stem te gebruiken en stem SP!'

 Brian Claassen

 Lingewaards kandidaat Statenlid SP

U bent hier