h

Teken voor de publieke basisverzekering

7 mei 2015

Teken voor de publieke basisverzekering

De zorgverzekeraars verspillen jaarlijks honderden miljoenen aan reclame en klantenbinding, maken winsten, willen beslissen waar u uw zorg krijgt en gaan op de stoel van artsen zitten. Het is hoog tijd dat we de enorme macht van de zorgverzekeraars breken. Dan pakken we de zeggenschap over de zorg terug.

Het kan als we de basisverzekering weer publiek regelen. Door de zorgverzekeraars om te vormen tot één publieke organisatie kunnen de premies omlaag, de kwaliteit omhoog en halen we de macht weg bij de zorgverzekeraars. Honderden miljoenen worden bespaard op de uitvoering. De bureaucratie wordt aangepakt.

Dit kabinet heeft geen probleem met de enorme macht van de zorgverzekeraars. Sterker nog, zij vergroten de macht. Patiënten, huisartsen, psychologen en psychotherapeuten spraken zich al uit tegen de macht van de zorgverzekeraars, en voor een publieke basisverzekering. Doet u ook mee? Spreek u uit voor de publieke basisverzekering! Al 4109 mensen gingen u voor.

Lees het hele voorstel voor de publieke basisverzekering hier.

Foto: SP / SP

Steunbetuigingen

 

Mr. Drs. Cobie Groenendijk -    Psychiater  bij het NPI & in de  vrijgevestigde  praktijk in  Amsterdam

 Voor mij als zorgverlener is de marktwerking in de zorg een kwelling. De cultuur van wantrouwen met bijkomende excessieve controle-bureaucratie richting zorgverleners is geestdodend en zet de intrinsieke motivatie ernstig onder druk. Patiënten lijden onder het vercommercialiseren van de zorg doordat deze neoliberale regering mensen die gebruik moeten maken van zorg wegzet als een "schadelast". Een regering die ervoor kiest om zorgverleners en patiënten te stigmatiseren en met wantrouwen tegemoet te treden en hun veilige band te verbreken ten bate van de winsten van private partijen verdient het niet langer aan te blijven. Zo'n regering is schadelijk voor onze gezondheid en welzijn. Nederland heeft niet minder maar meer solidariteit en verbinding nodig, juist in de zorg, juist in tijden van crisis en kwetsbaarheid.

 

 

 

 

  Dr. Jaap van den Heuvel -  directievoorzitter Reinier de Graaf  Groep

 

Marktwerking heeft de zorg niet goedkoper, beter of toegankelijker gemaakt. We kunnen dus stoppen met die onoverzichtelijke zorgpolissen, het eigen risico en onbegrijpelijke facturen. Laat zorgverleners vooral goed samenwerken en de juiste zorg op de juiste plek leveren. Daar wordt de patiënt echt beter van.

 

 

 

 Dr. Jan van Dijk - traumachirurg in  Ziekenhuis Gelderse Vallei (Ede)

 

 

 

Het idee van een publieke basisverzekering maakt in één klap duidelijk, dat er wél een alternatief is voor de niet te controleren marktwerking in de zorg. We moeten als Nederlandse burgers ervoor opkomen, dat de zorg zo snel mogelijk van de private markt wordt gehaald, en dat we de zorg gewoon weer in de publieke sfeer gaan aanbieden. Daarmee keert de rust en de zekerheid terug in de samenleving, dat als het nodig is, dat dan ook zinnige en zuinige zorg beschikbaar is voor iedereen.

 

 

 

 Alan Ralston, psychiater bij GGZ Dijk  en Duin/Parnassia Groep in  Castricum

 

 

Ik ondersteun de publieke basisverzekering om drie redenen.

  • Allereerst een democratische: in herhaalde enquêtes en rapporten is duidelijk geworden dat een ruime meerderheid van de bevolking, van patiënten, en van zorgprofessionals zorg als een publiek goed ziet en een negatief oordeel heeft over d´gereguleerde´ marktwerking.
  • Ten tweede is het simpelweg economisch verstandig: we verkwisten nu enorme hoeveelheden tijd en geld aan bureaucratie die een rechtstreeks gevolg is van de tot mislukken gedoemde poging om zorg in een product- en rendementsmodel te persen.
  • Het derde argument is voor mij het belangrijkst: in dit concurrentiemodel is er ook sprake van benadeling van sommige patiëntengroepen, wederom vanwege financiële redenen. De groep die ik behandel, mensen met ernstige en complexe psychiatrische problemen, is voor de verzekeraar niet aantrekkelijk, en dit vertaalt zich onherroepelijk naar de kwaliteit van zorg. Kortom, dit model kán niet voldoen aan de publieke taak die de zorg gegeven is. De publieke basisverzekering zet de zorg weer op de juiste plaats.

 

 

 

 Dr. Lewi Vogelpoel - radioloog in het  Waterland Ziekenhuis (Purmerend)

 

 

Gezien het gewenste sociale en solidaire karakter van de zorg is goed samenwerken meer in belang van de patiënt dan concurreren Het is niet verstandig om een private, financiële instelling op alle stoelen van de zorg te laten zitten. Het belang ligt te eenzijdig en te ver van de verzekerde. Een private zorgverzekeraar voegt ‘in my humble opinion’ niets toe aan wat de NZa, de Inspectie en het ministerie samen al konden. Alle zaken, die zelf niet essentieel zijn voor het leveren van de zorg, vallen bij een beperkt budget en met gezond verstand als eerste onder het kopje verspilling.

 

Meer steunbetuigingen

U bent hier