h

Op de bres voor de brandweer

6 mei 2015

Op de bres voor de brandweer

 Afgelopen donderdag werd de raad  door het college verzocht  in te  stemmen met het voorgenomen  besluit van het Algemeen Bestuur  van de VGGM om akkoord te gaan  met het, door de directeur van de  brandweer Gelderland-Midden,  opgesteld plan over de  doorontwikkeling repressieve organisatie (DRO).
 

Een onderdeel van het DRO plan is een herschikking van het brandweermaterieel. Lingewaard verliest daarbij het Hulpverleningsvoertuig (HV), gestationeerd op de Bemmelse post. De HV, een brandweervoertuig dat noodzakelijk kan zijn bij ongevallen op hogere snelheden en/of waarbij zware wielvoertuigen betrokken zijn. Bij ongevallen waarbij inzet van een HV noodzakelijk is moet dan beroep gedaan worden op een HV die vanuit Arnhem-Noord moet komen. Tevens is het de bedoeling dat er gesneden wordt in het aantal oefenavonden voor de brandweermensen. Dit terwijl de ‘vrijwillige brandweer’ het momenteel al moeite kost om kennis en kunde op peil te houden.  

Op landelijk niveau zet de SP zich altijd stevig  in voor de brandweer,op lokaal niveau is dat niet anders.De Lingewaardse SP ziet zowel het verdwijnen van de HV alsmede het snijden in de oefenavonden als onverstandig.Tot een heftig debat tussen de partijen kwam het echter niet. 

Tot tevredenheid van de SP fractie zag uiteindelijk de gehele raad het voorgenomen besluit van de VGGM niet zitten. In een unaniem raadsbesluit werd besloten dat Burgemeester Schuurmans de bezwaren van de Lingewaardse raad moet gaan aankaarten bij de VGGM. Of daarmee de HV voor Lingewaard behouden blijft en het schrappen van de oefenavonden geen doorgang krijgt is de vraag. Naast Lingewaard gaan nog 17 andere gemeenten oordelen over het DRO plan. De SP hoopt dat ook de betreffende gemeenteraden niet gaan instemmen met het risico verhogend DRO plan.   

Foto: Brian Claassen / SP Lingewaard

U bent hier