h

DOCENT SPECIAAL ONDERWIJS? DOE MEE MET HET ONDERZOEK VAN DE SP

7 mei 2015

DOCENT SPECIAAL ONDERWIJS? DOE MEE MET HET ONDERZOEK VAN DE SP

De SP start een onderzoek onder docenten in het speciaal onderwijs. Sinds de invoering van het zogenaamde passend onderwijs hoort de SP steeds meer verhalen van leerkrachten dat de zorg voor leerlingen in het speciaal onderwijs niet goed geregeld is. Ook hebben docenten steeds minder tijd om onderwijs te geven door de toenemende bureaucratie. Siderius wil heel graag van de leerkrachten zelf horen of dit incidenten zijn of structurele problemen.

Sinds 2014 is het zogenaamde passend onderwijs ingevoerd. Leerlingen met gedragsproblemen of fysieke beperkingen moeten worden opgenomen in het reguliere onderwijs. De toegang tot het speciaal onderwijs wordt steeds moeilijker. Ook de bezuinigingen in de jeugdzorg hebben invloed op het speciaal onderwijs.

Siderius SP Kamerlid: ‘Wat betekent het zogenaamde passend onderwijs voor de leerlingen in het speciaal onderwijs? Worden de problemen van leerlingen zwaarder? Hebben docenten nog voldoende tijd om onderwijs te geven? Ik hoor graag van docenten of het zogenaamde passende onderwijs succesvol is, tegen welke problemen ze aanlopen en welke oplossingen ze voor zich zien.’

De resultaten van dit onderzoek onder leerkrachten van het speciaal onderwijs worden voorgelegd aan de regering en het parlement. Op deze manier brengt de SP de dagelijkse praktijk van het speciaal onderwijs in de politiek. Uit de resultaten zal de SP ook conclusies kunnen trekken hoe het anders en beter moet. Vul de vragenlijst hier in.

 Tjitske Siderius

  Tweede Kamerlid SP

U bent hier