h

Dossier HAP Zorg: De SP blijft strijden voor verbetering!

10 juni 2015

Dossier HAP Zorg: De SP blijft strijden voor verbetering!

Foto: SP Lingewaard / SP Lingewaard

2011: Werkgroep SP Lingewaard start groot onderzoek onder de inwoners van Lingewaard naar de acute huisartsenzorg in de avond-, nacht- en weekenduren. Dit na vele klachten van de inwoners over de bereikbaarheid en het verkrijgen van zorg.

2012: Onderzoek wijst uit dat 87% van de Lingewaarders voor een Huisartsenpost in Lingewaard is. Voor 11% van de inwoners uit Lingewaard blijkt het verkrijgen van acute huisartsenzorg,buiten kantoor uren,vooral in de nacht,erg problematisch. Deze mensen hebben zelf geen vervoer en ook geen netwerk waar zij op terug kunnen vallen. In de nacht rijden geen bussen. Taxi's komen niet of veel te laat,vooral in de nachtelijke weekenduren. Sommige taxi chauffeurs weigeren patiënten uit angst voor bevuiling van de taxi. De HAP hanteert de regel: ‘Geen vervoer, geen reden voor arts aan huis’. Inwoners lopen acute zorg mis.Huisartsen,inwonersmelden,nabestaanden melden: door uitgestelde zorg mensen op operatietafel of erger. Ook een medewerker van de HAP die aldaar de triage doet bevestigd dit. 

Naar aanleiding van berichtgeving melden zich ook een aantal huisartsen uit Lingewaard. Zij bevestigen de meldingen van de inwoners en geven oorzaken aan. Eén arts voor Lingewaard, Overbetuwe en Arnhem-Zuid, een gebied met 165.000 inwoners. De arts moet zowel de patiënten op de post helpen als huisbezoeken doen. Ondoenlijk volgens de artsen. Wanneer de arts op de post blijft, lopen de patiënten thuis gevaar, gaat de arts op huisbezoek dan lopen de patiënten op de post gevaar. Of een patiënt kan komen of huisbezoek krijgt  wordt bepaald door triage per telefoon. De eerste diagnose wordt dus eigenlijk per telefoon gedaan door een assistente die niet opgeleid is tot arts en daarnaast, volgens huisartsen, de opdracht heeft gekregen om patiënten zoveel mogelijk weg te houden bij de post om zodoende de werkdruk van de arts te beperken. Een risico vergrotende combinatie.

De SP komt in actie, neemt contact op met de HAP directie, dringt aan op een extra arts en krijgt nul op het rekest. Aangezien de directie CHRA doof en blind is, wordt ingezet op een huisartsenpost in Lingewaard. De SP doet onderzoek bij de Lingewaardse huisartsen. De huisartsen delen de zorgen en 18 van hen geven aan mee te willen werken aan het realiseren van een HAP in Lingewaard mits de financiën goed geregeld worden. De SP spreekt bij monde van Tanja Rasing in bij de Lingewaardse raad. Doel: raad geeft het college de opdracht om met de zorgverzekeraars in gesprek te gaan. Mirjam Fontein trekt zich als enig raadslid wat van de problematiek aan en wil dat de wethouder onderzoek doet naar de mogelijkheden voor een HAP in Lingewaard. Groen Links wethouder Barth van Eeten neemt de opdracht niet serieus en neemt de mening van de toenmalige HAP directeur, die alle problemen wegwuifde, één op één over. De raad kijkt er verder niet naar om. De SP haalt de media meermaals omtrent de HAP zorg. Daarop volgt actie van de Inspectie van de Gezondheidszorg richting de CHRA.

In 2013 constateert ook de Inspectie van de Gezondheidszorg dat de huisartsenposten van de CHRA niet naar behoren functioneren. Bij een controle door de Inspectie van de Gezondheidszorg worden vele tekortkomingen bij de huisartsenposten van de CHRA geconstateerd. Zo kan de CHRA niet aantonen dat patiënten in spoedgevallen binnen de wettelijk gestelde termijnen worden geholpen, dat telefoontjes op tijd worden beantwoord, dat altijd naar de medicatie wordt gevraagd en dat wordt gecontroleerd of de patiënten-informatie wordt overgedragen aan een ziekenhuis of andere zorginstelling. Huisartsen geven bij de SP aan dat de conclusies van de inspectie nog mild zijn opgesteld. Dat de werkdruk voor dienstdoende arts te hoog is en door verlate zorg mensen onnodig op de operatietafel zijn beland is immers niet in de conclusie meegenomen. Ook geven de betreffende huisartsen aan dat zij het vreemd vinden dat alleen de directeur het veld moet ruimen, volgens hen treft de rest van het bestuur net zoveel blaam. Huisartsen melden ons dat de directie begrijpt dat de te krappe inzet van huisartsen en fouten bij de triage hebben geleid tot ongelukken. Een ongelukspercentage van 2 tot 6% is volgens de directie echter acceptabel.

De SP dringt wederom aan op een extra arts, de inspectie dreigt de directie met maatregelen. De raad van toezicht heeft geen enkel vertrouwen meer in het bestuur. De toenmalige directeur wordt de laan uit gestuurd. Een extra arts wordt ingezet. De eerste twee successen van de SP zijn een feit.

In 2015 vindt de HAP zorg, na 23:00 uur plaats in Velp. Vandaaruit moeten 3 artsen een gebied ter grote van half Gelderland met ruim 427.000 inwoners bedienen. Het aantal klachten verminderd  maar vooral de problematiek omtrent patiënten die geen vervoer hebben en de lange wachttijden blijft voortbestaan.

2015: Huidig wethouder Johan Sluiter is geenszins van plan bij de zorgverzekeraars aan te kloppen in het kader van de zorgplicht die de gemeente heeft. Volgens de wethouder is de post voor iedereen makkelijk te bereiken. De wethouder gaat er aan voorbij dat dit voor 11% van de inwoners van Lingewaard anders ligt. De wethouder kan er ook voor kiezen om de problematiek samen met andere wethouders bij de VNG voor te leggen. De problematiek komt immers ook voor in de omliggende gemeenten en elders in het land. De VNG kan een duidelijk signaal geven richting het kabinet dat de macht heeft om de zorgverzekeraars aan te pakken. In plaats van inzet voor verbetering van de acute huisartsen zorg verkiest de wethouder de weg van bagatelliseren en afpoeieren. 

Ook de SP in Zevenaar en Overbetuwe zijn inmiddels in actie gekomen.

Tijdens de politieke avond van 4 juni 2015 geeft de directeur van de CHRA na vragen van de SP toe dat er slachtoffers vallen door de effecten van de opschalingen en de huisregel  ‘geen vervoer, geen zorg’. Volgens de directeur lag het aantal slachtoffers in 2013 op 16, in 2014 op 5 mensen. Op de vraag hoe de patiënten zonder vervoer/netwerk gebruik kunnen maken van de acute huisartsenzorg buiten kantooruren om antwoordde hij  ‘die moeten toch maar zien hoe ze hier komen’. De directeur biedt geen oplossing maar zegt eigenlijk ‘ze zoeken het zelf maar uit, wij komen ze niet helpen. Geen vervoer is geen zorg’. Ondanks het bovengenoemde gaf de PvdA aan ‘gerustgesteld te zijn’. De meerderheid van de raad lijkt op diezelfde lijn te zitten. Naast de SP ziet nu ook fractievoorzitter van de Lingewaardse VVD van de Woerdt graag verbetering van de situatie. 

De Lingewaardse SP neemt contact op met SP landelijk. Henk van Gerven, Tweede kamerlid, tevens huisarts verkrijgt alle informatie omtrent de situatie regio Arnhem, ter voorbereiding van Kamervragen. De Lingewaardse SP wacht, wat betreft raadsinzet, het resultaat af, de handtekeningenactie onder de inwoners gaat gewoon door.

De SP gaat voor een HAP in Lingewaard, ook bedoeld voor Overbetuwe en een gedeelte van Nijmegen (Oosterhout en Lent).Bemmel lijkt daarbij de meest geschikte locatie. Een gebied tussen de rivieren met ruim 100000 inwoners. Het aantal inwoners is sterk toenemend,dit voornamelijk door de 'Waalsprong',de uitbreiding van Nijmegen via nieuwbouw in Lent en Oosterhout. De bezetting zou dan 1 arts op de post,1 a 2 artsen voor de huisbezoeken moeten worden waarbij de regel ‘Geen vervoer, geen zorg’ versoepeld wordt.Patiënten zonder vervoer en zonder netwerk waar zij op terug kunnen vallen krijgen daarbij ook huisbezoek.   

 

 

U bent hier