h

Minima, maak gebruik van de Meedoen regeling!

14 juni 2015

Minima, maak gebruik van de Meedoen regeling!

Wanneer u van een erg laag inkomen moet rond zien te komen, is het vaak moeilijk om mee te doen aan maatschappelijke activiteiten. De SP vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen, juist ook mensen die het niet breed hebben.

In 2012 werd een speciale regeling om te participeren, de MPA (Maatschappelijke Participatie Activiteiten, onder protest van de SP, afgeschaft door de raad.  Sinds september 2014 is een speciale regeling om te participeren wedergekeerd onder naam: de 'Meedoen regeling'. De regeling wordt gefinancierd uit armoedebestrijdingsgeld vanuit het Rijk. Wat de SP betreft wordt het in aanmerking komen voor de regeling opgetrokken tot tenminste 120% van de bijstandsnorm. De SP zal dit voorstel doen in de raad. Vooralsnog ligt de grens bij een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. 

De meedoen regeling levert een bijdrage aan de kosten voor deelname aan sociaal-culturele, sportieve activiteiten en/of lidmaatschap voor ieder afzonderlijk gezinslid. Het is een persoonsgebonden budget.

Mocht u rond moeten zien te komen van een netto inkomen lager dan 110% van de bijstandsnorm (netto sociaal minimum) én heeft u een beperkt bedrag aan spaargeld dan kunt u een bijdrage ontvangen tot 100 euro per persoon per jaar voor activiteiten op het gebied van sport, cultuur en recreatie.

De regeling is er niet alleen voor mensen met een bijstands- of andere uitkering. Ook de inwoners met een betaalde baan met netto minimumloon tot 110% van de bijstandsnorm en beperkt vermogen en mensen in een schuldhulpverleningstraject komen hiervoor in aanmerking.

Het aanvraagformulier voor de meedoen regeling minima 2015 is te downloaden via de site van de gemeente Lingewaard of neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 026-3260111 menukeuze 2. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08.30 tot 12.30 uur.

U bent hier