h

SP akkoord met Stadhues plan

22 juni 2015

SP akkoord met Stadhues plan

Foto: Brian Claassen / SP Lingewaard

De afgelopen raadsvergadering stond de herbestemming van het Stadhues, het voormalige gemeentehuis in Huissen weer op de agenda.De SP besloot,net als de coalitie partijen om akkoord te gaan met het Stadhuesplan van het college.

Eindelijk lijkt er een einde te komen aan de jarenlange, dure en leefbaarheid aantastende,leegstand van het Stadhues in het centrum van Huissen.De bouwvakkers kunnen binnenkort aan de slag.Het prachtig historisch pand wordt geheel gerenoveerd en vervolgens gebruikt voor de tijdelijke huisvesting van de bewoners van verzorgingstehuis Sancta Maria.Wanneer de ouderen terugkeren naar de,dan geheel vernieuwde, Sancta worden de 50 zorg appartementen omgebouwd tot 24 sociale huurwoningen.Ook wordt het Stadhues het nieuwe onderkomen van de bibliotheek die het op huidige locatie niet langer financieel trekt.Daarbij komt er een horeca gelegenheid,kan de kapel gebruikt worden voor culturele activiteiten en zal naar alle waarschijnlijkheid ook de SWL en de politie intrek nemen.

Brian Claassen SP Lingewaard: ‘Tegengaan van leegstand en verpaupering,welzijn van ouderen, meer sociale huurwoningen, de bibliotheek,het zijn allen belangrijke zaken waar de SP een voorvechter van is.En juist dankzij deze wijze van invulling is het project haalbaar en betaalbaar.Het was dan ook niet verwonderlijk dat het 'SP achtige' plan op volledige steun van de SP fractie kon rekenen.'

De tijdelijke huisvestiging van de Sancta bewoners en de sociale huurwoningen leidt er wel toe dat er minder ruimte beschikbaar is voor culturele activiteiten als voorheen het plan van de raad was.Om die reden stemden D66,GL,PvdA en B06-L2000 tegen het Stadhues plan van het college.Uit eerder onderzoek was echter gebleken dat investeren in nog meer ruimte voor culturele activiteiten tot een investering in leegstand zou leiden.Van alle beoogd gebruikers wilde maar een derde de overstap maken van hun huidige accommodatie naar het Stadhues.

Vervolgens deed D66 het voorstel om onderzoek te doen naar de kosten en mogelijkheden van een glazen overkapping van de binnentuin (atrium) en het realiseren van een nieuwe raadszaal.Het D66 voorstel kreeg geen steun van de SP. Dit voornamelijk omdat het Atrium, de realisatie van de sociale huurwoningen op losse schroeven zou zetten in verband met eerder gemaakte afspraken met woningcorporatie Waardwonen. Zonder de deal met Waardwonen is het gehele Stadhues project onhaalbaar en onbetaalbaar. Alleen de PvdA en GL steunde het D66 voorstel dat verworpen werd. 

 

Motie SP omtrent armoedebestrijding aangenomen

Lingewaard krijgt vanuit het Rijk gelden ter bestrijding van armoede. Deze gelden komen momenteel niet ten volste toe aan de mensen voor wie het bedoeld is.Om dit te verbeteren stelde de SP voor om de bureaucratie rondom aanvragen te verminderen en de mogelijkheden die betreffende mensen hebben om het geld te spenderen te verduidelijken en te verbreden. De SP motie werd aangenomen door de raad, alleen de VVD en een deel van de CDA fractie stemde tegen. 

U bent hier