h

Bouwplan Burchtgraafstraat Gendt vastgesteld

20 juli 2015

Bouwplan Burchtgraafstraat Gendt vastgesteld

Foto: Woonstichting Gendt / Woonstichting Gendt

Uit de beantwoording van het college, op vragen van de SP, blijkt dat Lingewaard drie tot zes honderd betaalbare huurwoningen tekort komt. Uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen is daarom hard nodig. Het woonbeleid van het kabinet werkt, door invoering van de verhuurdersheffing, de uitbreiding van het aantal betaalbare huurwoningen flink tegen. Desondanks kunnen er ook in Lingewaard wat kleine stappen gemaakt worden om het tekort terug te dringen.

Afgelopen donderdag werd het ‘bestemmingsplan Burchtgraafstraat’ door de raad vastgesteld. Daarmee is het bouwplan van 35 sociale huurwoningen in een gevarieerd modern nieuwbouwplan planologisch mogelijk gemaakt. De doelstelling is dat er een duurzaam, energiezuinig en flexibel wooncomplex wordt gerealiseerd voor diverse bewonersgroepen. De 35 woningen, appartementen en eengezinswoningen vervangen de inmiddels 18 gesloopte eengezinswoningen die gebouwd zijn in de jaren 50. De bewoners hebben een terugkeergarantie en een wisselwoning tijdens de bouwperiode.

De nieuwbouwplannen van Woonstichting Gendt konden op steun van de SP,B06-L2000 en de coalitie partijen rekenen. Alleen GL en de PvdA  stemden tegen, D66 onthield zich van stemming. 

Foto: Woonstichting Gendt / Woonstichting Gendt

U bent hier