h

SP stemt tegen Kadernota 2016

12 juli 2015

SP stemt tegen Kadernota 2016

Donderdag 9  juli besprak de Lingewaardse gemeenteraad de Kadernota 2016. Omdat verstandige, sociale en duurzame voorstellen werden verworpen kon de SP niet instemmen met de Kadernota .

Begrotingstekort

Lingewaard kent een begrotingstekort van 1.5 miljoen euro over 2015, omdat zij minder vanuit Den Haag ontvangt dan eerder toegezegd was. Dit tekort kan opgevangen worden uit het potje duurzaamheid in combinatie met de opbrengsten uit plaatsing van 5 windmolens waarmee Lingewaard meteen voldoet aan de duurzaamheidsdoelstelling. D66, SP, PvdA en GL waren voor deze verstandige oplossing. De coalitiepartijen LingewaardNU, VVD, CDA, Lokaal Belang Lingewaard en oppositiepartij Basis 06 zorgden dat het voorstel verworpen werd, zij stemden tegen zonder een oplossing voor het tekort aan te dragen.Dan rest niks anders als terug te vallen op de algemene reserves. 

Precariobelasting

Wat het college betreft gaan NUON/Liander en Vitens belasting betalen voor het gebruik van Lingewaards grondgebied via water- en elektriciteitsleidingen. Deze bedrijven gaan deze belasting doorberekenen naar de gebruikers. Deze maatregel levert de gemeente veel geld op. De maatregel niet doorvoeren kost de Lingewaarders ook geld omdat in andere gemeenten deze maatregel al bestaat of wordt doorgevoerd. De nutsbedrijven rekenen de belasting immers door aan alle gebruikers. Wat de SP betreft worden de Lingewaarders gecompenseerd voor deze lastenverhoging van 50 à 60 euro per aansluiting per jaar vanuit de extra precario-opbrengsten. De coalitiepartijen en oppositiepartij Basis 06 stemden tegen en zo werd weer een voorstel in het belang van de inwoners verworpen.  

Besteding gelden ‘overschot eigen bijdrage  WMO’

Ook wilde de SP voorkomen dat het overschot aan gelden, binnen geharkt over de rug van de Lingewaardse WMO gebruikers via de eigen bijdrage, gebruikt wordt voor andere zaken dan de zorg. Het voorstel daartoe werd verworpen  door de coalitie partijen.  

Project ‘Snel aan de slag’

Tevens drong de SP, er bij het college nogmaals op aan om te stoppen met het treiter project ‘Snel aan de slag’ van het landelijk omstreden Workfast. Het project, waarbij de bijstandsgerechtigden gekleineerd en geïntimideerd wordt, kost Lingewaard ongeveer €200.000 euro per jaar, is volgens de deelnemers eerder een hindernis dan hulp naar een baan en geeft Lingewaard een slechte naam. Wat de SP betreft worden de Lingewaardse bijstandsgerechtigden op respectvolle en doelmatige wijze begeleid door de gemeente.  

U bent hier