h

STOP HET TREITEREN VAN BAANLOZEN, INVESTEER IN BANENBEHOUD!

1 september 2015

STOP HET TREITEREN VAN BAANLOZEN, INVESTEER IN BANENBEHOUD!

Het college van Lingewaard heeft besloten het contract te verlengen met commercieel re-integratie bedrijf Workfast. Het bedrijf werkt naar eigen zeggen volgens de aanpak van ‘afbreken, daarna opbouwen’. Dat afbreken gebeurt door middel van het schofferen, kleineren en intimideren van bijstandsgerechtigden en dat gaat de medewerkers van Workfast heel goed af, van zinvol ‘opbouwen’ is geen sprake. De Workfast aanpak leidt in veel gevallen tot ernstige geestelijke en/of fysieke klachten bij de deelnemers. Velen van hen raken flink beschadigd en daardoor langdurig uitgeschakeld. Niet alleen in Lingewaard maar ook in veel andere gemeenten, stroomden de klachten over Workfast binnen bij huisartsen, de FNV en SP afdelingen.

Workfast is onder de naam  ‘Snel aan de slag’ actief in Lingewaard. 18 van de 76 deelnemers aan het Lingewaardse project ‘Snel aan de slag’ hebben zich gemeld bij de SP vanwege onheuse behandeling door medewerkers van het re-integratiebedrijf. Enkele deelnemers hebben de SP, via mobiele telefoon, mee laten luisteren bij gesprekken met de Workfast medewerkers. De klachten bleken meer dan terecht. Dit, gecombineerd met het gegeven dat uit meerdere onderzoeken naar de handelswijze van Workfast al gebleken was dat het bedrijf op een schandalige manier met mensen omgaat, was de reden voor de SP om bij het college aan te dringen ‘op het niet verlengen’ van het contract met Workfast. Wethouder Sluiter weigerde maar was wel bereid om een ‘klanttevredenheidsonderzoek’ uit te laten voeren.

Onderzoek

De 18 klachten die binnenkwamen bij de SP en aangeleverd zijn bij het onderzoeksbureau werden echter geheel buiten het onderzoeksrapport gehouden. Deelnemers met ernstige klachten die wel geïnterviewd werden door het onderzoeksbureau melden na het lezen van het onderzoeksrapport dat hun klachten niet in het rapport terug te vinden zijn. Dit zet vraagtekens bij de opdracht die het college aan het onderzoeksbureau heeft gegeven. Desondanks was het rapport toch nog overwegend negatief over Workfast. De gemeente krijgt het advies om te werken aan een positievere benadering van de cliënten en de autonomie van de cliënten te verbeteren. Ook wordt de gemeente aanbevolen de privacy van de cliënten te verbeteren. Toch verstuurde de gemeente een persbericht met de mededeling dat er niks mis zou zijn met de handelswijze van Workfast en dat daarom het contract weer verlengd is.

Kosten/baten

Een jaar Workfast inhuren en bijbehorende ambtelijke uren kost Lingewaard ruim ongeveer 200.000 euro. Wat de kosten zijn, voortkomend uit de ziekmakende praktijken van Workfast, is lastig in te schatten. Zo ook wat de inzet van Workfast dan wel oplevert. De meeste deelnemers hebben geen baan verkregen en zij die dat wel hebben geven aan dat dit niet dankzij, maar ondanks Workfast zover is gekomen. Deelname aan het project was volgens de deelnemers geen springplank maar juist een extra hindernis naar een baan. Uit berekening op basis van een experiment blijkt dat de inhuur van Workfast tot extra uitstroom naar een baan van twee mensen heeft geleidt. 

Hoe verder?

Verschillende gemeenteraden hebben, door schade en schande wijzer geworden, Workfast de deur gewezen. Het door wethouder Sluiter onlangs verlengde contract met Workfast loopt tot 1 januari 2016. Gezien de beperkte beschikbare financiële middelen bedoeld om baanloosheid tegen te gaan, het aantal baanlozen en het aantal vacatures is realisme op zijn plaats. En dienen de middelen zo doelmatig als mogelijk ingezet te worden. Wat de SP betreft stopt Lingewaard met het zinloos geldpompen in treiterprojecten en worden deze middelen ingezet voor banenbehoud in de zorg. Dat is niet alleen een kwestie van ‘beter voorkomen, dan proberen te genezen’ maar ook heel fijn voor de hulpbehoevende  medemens die het straks anders met nog minder of helemaal zonder hulp moet zien te redden. Hopelijk komt het college de komende maanden tot bezinning en gaan we tezamen de baanloosheid in plaats van de baanlozen aanpakken.  

Brian Claassen

Raadslid SP Lingewaard

 

 

 

U bent hier