h

Succes SP: Kosten urgentieverklaring minima vergoed

25 oktober 2015

Succes SP: Kosten urgentieverklaring minima vergoed

Er zijn situaties denkbaar waarin mensen met spoed een andere woonruimte nodig hebben. In dat geval kan men een urgentieverklaring aanvragen bij de Regionale Urgentiecommissie. Woningzoekenden met een urgentieverklaring krijgen voorrang. Dit geldt niet voor álle woningen. Bij woningen waarvoor dit niet het geval is, staat dat duidelijk aangegeven.

Aan de urgentieverklaring zitten enkele voorwaarden:

– Verhuizen op korte termijn is noodzakelijk.

– De noodsituatie is buiten de schuld van de aanvrager ontstaan.

– De aanvrager is niet in staat om op korte termijn andere, geschikte woonruimte te vinden.

Theo Anema SP Lingewaard: 'Het indienen van een urgentieaanvraag  kost € 55,-. Een behoorlijk bedrag voor mensen die van het minimum moeten rond zien te komen. Ons voorstel om de minima te ontzien wanneer zij genoodzaakt zijn een beroep te doen op urgentie werd gesteund door de PvdA,Groen Links en D66. Aangezien kwijtschelding, wettelijk gezien, niet tot de mogelijkheid behoort, is in samenspraak met de wethouder besloten tot maatwerk.'

Inwoners van Lingewaard die voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand (minimum inkomen, weinig vermogen) krijgen de kosten voor een urgentieverklaring vergoed.  

U bent hier