h

Raad Lingewaard: vertrouwen in slecht functionerend Workfast

7 oktober 2015

Raad Lingewaard: vertrouwen in slecht functionerend Workfast

Tijdens de raadsvergadering van 1 oktober sprak de gemeenteraad vertrouwen uit in commercieel re-integratiebedrijf Workfast door het SP voorstel ‘het contract met Workfast, dat loopt tot 1 januari 2016, niet te verlengen’, weg te stemmen.

Van Workfast wordt verwacht dat zij Wwb cliënten naar een baan begeleiden, maar dit lukt onvoldoende. Gedurende het traject stroomden de klachten van cliënten binnen over slechte behandeling door medewerkers van Workfast. Daarop  volgde een onafhankelijk onderzoek door onderzoeksbureau Pröpper&Partners naar de handelwijze van Workfast. Uit de onderzoekresultaten blijkt dat bijna 1 op de 3 cliënten zich respectloos behandeld voelt door Workfast. Daarnaast geven bijna alle cliënten aan dat de privacy slecht geregeld is. Uit berekening blijkt tevens dat het kosten/batenplaatje van de inhuur van Workfast uiterst negatief uitvalt. Verschillende gemeenten zijn ‘door schade en schande wijzer geworden’ en zijn inmiddels gestopt met het inhuren van Workfast.

Wat de SP betreft stopt Lingewaard met belastinggeld pompen in Workfast. Dit omdat het bedrijf veel meer aan belastinggeld kost dan dat het besparing aan uitkeringsgeld oplevert en het bedrijf er een omgangsmethode op na houdt die niet past bij een gemeente die zegt een ‘sociale gemeente’ te zijn.  De SP verkiest een doelmatige, respectvolle begeleiding ten behoeve van duurzame uitstroom van Wwb cliënten, uitgevoerd door re-integratie personeel van de gemeente boven de re-integratie trajecten uitgevoerd door Workfast. De raad volgde echter het college dat perse door wil gaan met Workfast. 

Toch heeft de inzet van de SP enkele verbeterpunten opgeleverd voor de Lingewaardse Wwb cliënten. Zo krijgen de cliënten voortaan vooraf informatie over de klachtenprocedure en achteraf wordt hen gevraagd om een evaluatie. Ook krijgen de cliënten gesprekken in aparte ruimtes aangeboden, zodat zij niet langer gedwongen worden om privacygevoelige informatie aan de gemeentelijke balie te delen.

U bent hier