h

SP Lingewaard opent meldpunt “Uw zorg, onze zorg”

16 oktober 2015

SP Lingewaard opent meldpunt “Uw zorg, onze zorg”

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente Lingewaard verantwoordelijk voor verschillende taken op het gebied van zorg en werk. Taken die eerst door de landelijke overheid of door de provincie werden geregeld zijn nu een verantwoordelijkheid van de gemeente geworden.

Welke verantwoordelijkheden heeft de gemeente erbij gekregen?

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de jeugdzorg en alles op het gebied van bijstand, re-integratie en de sociale werkvoorziening (Participatiewet).

Vinger aan de pols!

De SP wil de vinger aan de pols houden en in beeld brengen welke ervaringen inwoners hebben met de uitvoering van de nieuwe taken. De SP hoort daarom graag -goede en minder goede- persoonlijke ervaringen van inwoners op dit gebied. Indien nodig zal de SP problemen aankaarten in de gemeenteraad, vragen stellen en voorstellen doen voor verbetering, signalen doorspelen aan de Tweede Kamerfractie van de SP in Den Haag en in actie komen!

Deel uw verhaal, klacht, mening of suggestie!

Bent u ouder, cliënt, medewerker, vrijwilliger, bijstandsgerechtigde, werkzaam in de sociale werkvoorziening, mantelzorger, familie, vriend of op een andere manier betrokken? Deel uw verhaal, klacht, mening of suggestie met de SP! Dat kan bijvoorbeeld gaan over uw ervaring met het zogeheten keukentafelgesprek, de jeugdzorg, het passend onderwijs, de huishoudelijke hulp, het persoonsgebonden budget (PGB), de sociale werkvoorziening Presikhaaf, dagbesteding, bijstand en re-integratie.

Het meldpunt is te bereiken door het sturen van een email naar lingewaard@sp.nl

Liever telefonisch contact? Bel dan gerust naar 06-17013433

Foto: SP / SP

 

U bent hier