h

SP Lingewaard stelt schriftelijke vragen over de Jeugdzorg

16 oktober 2015

SP Lingewaard stelt schriftelijke vragen over de Jeugdzorg

Per 1 januari 2015 is de jeugdzorg de verantwoordelijkheid van de gemeente. Nu, ruim 9 maanden verder, is het tijd voor  vragen aan het college omtrent de stand van zaken van de uitvoering.

De SP wil weten:

 • Hoeveel aanvragen voor jeugdzorg er in Lingewaard, tot en met september 2015, zijn binnengekomen en hoeveel van deze aanvragen hebben geleid tot verstrekking van jeugdzorg/jeugdhulp.
 • Of er op dit moment een wachtlijst is voor de aanvraag van jeugdzorg en zo ja, hoe lang is deze wachtlijst is.  
 • Hoeveel inwoners er op dit moment op de wachtlijst staan en hoe lang deze mensen moeten wachten tot er een keukentafelgesprek kan plaats vinden.
 • Of de gemeente Lingewaard met alle 112 organisaties voor de jeugdzorg waarmee de gemeente een contract heeft gesloten ook daadwerkelijk contact in de zin van gesprekken zijn geweest.
 • Hoe de opvoedondersteuning door vrijwilligers van SWL verloopt.
 • Hoeveel vrijwillige opvoedondersteuners er inmiddels zijn opgeleid en hoeveel zijn er op dit moment actief als vrijwillige opvoedondersteuner.
 • Hoeveel aanvragen er inmiddels zijn geweest voor opvoedondersteuning en hoeveel van deze aanvragen zijn gehonoreerd. 
 • Door wie en op welke wijze de gezinnen die niet door vrijwilligers worden of zijn ondersteund, begeleid zijn.
 • Of alle jeugdzorgverleners en de SWL opvoedondersteuners gemeld zijn bij de inspectie voor de Jeugdzorg.
 • Hoeveel her-indicaties voor de jeugd PGB er inmiddels plaats gevonden hebben en  hoeveel van deze her-indicaties tot een hogere en een lagere PGB toekenning heeft geleidt.
 • Wat de kosten zijn om één  Multiproblem gezin te ondersteunen.
 • Of  er zicht is op de inkomens van de bestuurders van de gecontracteerde organisaties in de jeugdzorg; hoeveel van deze bestuurders een inkomen van  €178.000,- bruto per jaar of meer ontvangen en voor  welke organisaties deze bestuurders actief zijn.  

U bent hier