h

Begrotingsraad: SP inzet voor sociaal en groen beleid

13 november 2017

Begrotingsraad: SP inzet voor sociaal en groen beleid

Afgelopen donderdag stond de Begrotingsraad op de agenda. Daarbij zette de SP zich wederom in voor sociaal, rechtvaardig en financieel verstandigbeleid. Helaas voor de inwoners van Lingewaard koos met name de coalitie voor een andere weg. 

Geldverspilling voorkomen

Om geldverspilling te voorkomen stelde de SP voor om het Sportcomplex Jonge Kracht in Huissen te onderwerpen aan een grootschalige renovatie in plaats van het college voorstel van verplaatsing van het gehele sportcomplex waardoor de kosten voor de belastingbetaler met tenminste 3 miljoen euro extra oplopen. Op GL na stemde alle partijen tegen het renovatie voorstel zonder te onderbouwen waarom de peperdure verplaatsing een betere keuze zou zijn. Na alle waarschijnlijkheid zal dit verplaatsingsplan nog veel duurder gaan uitvallen aangezien er onvoldoende rekening gehouden is met nodige extra verkeersveiligheidsmaatregelen. 

Waarborgen van recht op bezwaar 

Aangezien het recht op bezwaar voor zorgvragers bij afwijzing van een Wmo voorziening niet vanzelfsprekend is in Lingewaard, diende de SP een voorstel in om dat recht te waarborgen. Lokaal Belang Lingewaard, VVD, lingewaard.NU, CDA en een tweetal B06 raadsleden zien liever niet dat ook zorgvragers gebruik gaan maken van hun recht omdat dit het minimaliseren van de zorg in weg staat en zorgden ervoor dat het waarborgingsvoorstel verworpen werd. 

Lingewaard gehandicapt vriendelijk?

Om te bezien of de gemeente Lingewaard gehandicapt vriendelijk is ingericht stelde de SP een quick-scan naar de uitvoering van het VN verdrag inzake mensen met een handicap voor. Lokaal Belang Lingewaard, VVD, lingewaard.NU, B06 en een tweetal CDA raadsleden waren van mening dat een quick-scan overbodig is. Volgens de partijen is er voldoende geregeld voor gehandicapten. Het SP voorstel om te bezien of dat daadwerkelijk het geval is werd verworpen. 

Waarborgen privacy hulpvragers 

Aangezien Wmo en Wwb dossiers kwijt geraken en medische gegevens worden gedeeld met derden zonder toestemming van cliënten, diende de SP een voorstel in om de privacy van inwoners te waarborgen. Met name Lokaal Belang Lingewaard verzette zich op geïrriteerde wijze tegen het SP voorstel. Wethouder Witjes daar in tegen vond dat de SP wel een punt had en omarmde het voorstel voor waarborging van privacy. 

Extra locaties voor betaalbare woningen 

Samen met B06 is de SP van mening dat het college met de provincie in gesprek zou moeten gaan voor uitbreidingslocaties waar inbreiding niet of nauwelijks meer mogelijk is. Dit om de bouw van extra betaalbare woningen voor met name de kleine kernen mogelijk te maken. Lokaal Belang Lingewaard, VVD, lingewaard.NU, D66 en het CDA zorgden ervoor dat het uitbreidingsvoorstel de prullenbak in ging. 

Duurzaamheid 

Ook ondersteunde de SP alle duurzaamheidsvoorstellen van andere oppositiepartijen. Deze voorstellen geraakten echter bijna allemaal in de prullenbak door het stemgedrag van de coalitiepartijen. Alleen het voorstel voor een rondetafelconferentie voor gasloze nieuwbouwwijken werd omarmd door het college. 

U bent hier