h

LINGEWAARD EN NIJMEGEN ZIJN HET EENS OVER AANLEG VAN DE DORPENSINGEL

17 november 2017

LINGEWAARD EN NIJMEGEN ZIJN HET EENS OVER AANLEG VAN DE DORPENSINGEL

De gemeenteraden van Lingewaard en Nijmegen zijn het eens geworden over de aanleg van de Dorpensingel en de aanpak van het verkeer in het omliggende gebied. Beide raden hebben hun wethouders opgedragen een plan uit te werken waarin de Dorpensingel zo groen mogelijk wordt aangelegd, waarin de Vossenpelsestraat verkeersluw wordt gemaakt, waarin een verdubbeling van de verkeersintensiteit in Ressen en Bemmel West voorkomen wordt en de aansluiting in Bemmel aangepast wordt. Hiermee wordt recht gedaan aan de wensen van een groot deel van de bewoners en gezorgd voor goede ontsluiting van het gebied. Om dit plan financieel rond te krijgen wordt een bijdrage van de provincie gevraagd. 

SP-raadslid Brian Claassen: ‘Om de woningnood tegen te gaan bouwt Nijmegen er flink op los. Dat de forse bijbouw plaats vindt richting Lingewaard is het gevolg van voorwaarden voor toestemming van grootschalige bijbouw die de provincie, in het verleden, opgelegd heeft aan Nijmegen. Omdat de bijbouw voor verkeerstoename zorgt wordt Lent te veel belast. Om de verkeersdruk in Lent tegen te gaan was Nijmegen voornemens om de Vossenpelsestraat tussen Bemmel en Lent te blokkeren. Dat voornemen viel erg slecht bij de Lingewaardse politiek. Om de leefbaarheid en veiligheid in Lent toch te verbeteren zonder het verkeer tussen Bemmel en Lent te blokkeren, is het openhouden en afwaarderen van het Lentse deel van de Vossenpelsestraat naar een 30 km/h weg en aanleg van de Dorpensingel de meest redelijke maar niet de goedkoopste optie. Voor realisatie van de  Dorpensingel is een financiële bijdrage van de provincie noodzakelijk. De provincie heeft aangegeven dat zij een bijdrage willen overwegen maar alleen wanneer beide gemeenteraden tot een éénduidig plan zouden komen. Een goed gesprek tussen de woordvoerders mobiliteit van beide gemeenten zorgde er voor in beide gemeenteraden een voorstel met exact dezelfde uitgangspunten werd aangenomen. Nu beide gemeenteraden tot een éénduidig plan zijn gekomen is het aan de provincie om bij te dragen voor een goede doorstroming en verkeersveiligheid in deze regio.’ 

U bent hier